09.10.2019 | Razvoj rurala

Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standarda EU, organizovali su 1. i 2. oktobra 2019. godine u Кragujevcu i Rekovcu, radionicu: „Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a“.

Cilj održane radionice je podrška organizacijama i institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou u korišćenju sredstva tehničke pomoći za pripremu lokalne zajednice za osnivanje Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) i izradu strategija lokalnog razvoja, kako bi bili spremni da apliciraju za LEADER meru u okviru  IPARD programa Republike Srbije.

Učesnici radionice su bili predstavnici Evropske Кomisije, eksperti iz EU iz oblasti LEADER programa i uspostavljanja i upravljanja LAGo-ovima, predstavnici Ministarstava, Nacionalne mreže za ruralni razvoj, Regionalnih razvojnih agencija, Lokalnih samouprava, Lokalnih akcionih grupa i drugih institucija i organizacija iz oblasti ruralnog razvoja iz Republike Srbije.

TAIEX 2019 2TAIEX 2019 1TAIEX 2019 4

Drugog dana radionice učesnici su u okviru studijske posete posetili opštinu Rekovac, Tokom studijske posete u Manastiru Preradovac je organizovana prezentacija Lokalne akcione grupe Levač i  poseta Vinarijama Miletić u Opariću i Lastar u Sekuriču.

Lokalna akciona grupa Levač je formirana na LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) principima, uz podršku Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Cilj formiranja Lokalne akcione grupe Levač je da se iskoristi potencijal seoskih zajednica i kroz zajedničko delovanje javnog, privatnog i nevladinog sektora u skladu sa LEADER principima EU, doprinese razvoju sela sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca.

U rad LAG Levač su pored predstavnika poslovnog i javnog sektora uključeni i mladi, ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika, sportske organizacije, penzioneri, kao i druge organizacije i pojedinci koji sprovode svoje aktivnosti u sektoru ruralnog razvoja. Ovakav vid strukture lokalne akcione grupe omogućava da budući teritorijalni razvoj teoritorije koju pokriva delovanje LAG Levač bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.

TAIEX 2019 6TAIEX 2019 3

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft