05.04.2021 | REDASP

Osnaživanje žena iz ruralnih sredina opštine Arandjelovac u socijalnom i preduzetničkom kontekstu

U prostorijama OŠ "Slavko Popović" u Darosavi 31. marta 2021. godine realizovana je prva u nizu praktičnih radionica sa ženama iz ruralnih sredina opštine Aranđelovac, a koja je za cilj imala osnaživanje žena iz MZ Darosava, Bukovik, Progoreoci, Garaši, Venčane i Tuleži u socijalno i preduzetničkom kontekstu.

Praktične radionice osmišljene su u sklopu projekta opštine Aranđelovac «Osnaživanje žena iz ruralnih sredina opštine Arandjelovac u socijalnom i preduzetničkom kontekstu» na kojem je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, partner.

Sa aspekta presuzetničkog osnaživanja, sa učesnicama je razgovarao Menadžer projekata iz Odeljenja za ruralni razvoj Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Goran Miljković, i prisutnima predstavio sve platforme na kojima se žene sa ove teritorije mogu izboriti za svoj bolji položaj u lokalnim privrednim kretanjima, a kroz interaktivan pristup i upotrebu IKT-a.

Projekat «Osnaživanje žena iz ruralnih sredina opštine Arandjelovac u socijalnom i preduzetničkom kontekstu» se realizuje u okviru programa «Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO», koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

slika 1 slika 2 slika 3 slika 4Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft