24.02.2021 | REDASP

Javni pozivi Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost objavio je sledeće javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija:

 • Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera
 • Javni poziv za Program ranog razvoja
 • Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

Fond će razmatrati finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora, pri čemu su navedeni programi usklađeni sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025)
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti
 • Kreativne industrije


Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Cilj inovacionih vaučera je da se privredna društva finansijski podstaknu na saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja i razvoja kako bi svoje proizvode učinili konkurentnim na tržištu.

Uslovi za učešće

Podobni korisnici inovacionih vaučera su:

 • mikro, mala i srednja privredna društva
 • u većinskom privatnom vlasništvu (minimalno 51% privatnog vlasništva)
 • registrovana u Srbiji u skladu sa trenutno važećim Zakonom o privrednim društvima

Inovacionim vaučerom se pokriva 60% ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka organizacija, odnosno maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Privredno društvo može da dobije najviše dva inovaciona vaučera, za koje može podneti prijavu u okviru istog javnog poziva. Maksimalni iznos dva inovaciona vaučera u zbiru ne može biti veći od 1.200.000 dinara.

Prijava za inovacione vaučere je dostupna do utroška opredeljenih sredstava.

Priručnik za inovacione vaučere možete preuzeti OVDE.

Detaljnije informacije o uslovima i načinu prijavljivanja se nalaze na stranici http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri/javni-poziv-za-dodeljivanje-inovacionih-vaucera


Javni poziv za Program ranog razvoja

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost može dodeliti po pojedinačnom projektu je 80.000 evra.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta).

Uslovi učešća:

Podnosilac Prijave može biti:

 • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije (51% ili više), osnovano u Srbiji  i ne starije od 5 godina u trenutku podnošenja Prijave
ILI
 • Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. april 2021. godine do 15 časova.

Priručnik za Program ranog razvoja možete preuzeti OVDE.

Detaljnije informacije o uslovima i načinu prijavljivanja se nalaze na stranici http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/javni-poziv-za-program-ranog-razvoja


Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

Kroz Program saradnje nauke i privrede dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 evra po projektu konzorcijuma koji je sačinjeni od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg preduzeća i jedne javne naučno-istraživačke organizacije.

Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za projekte čiji je glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo

Uslovi učešća:

Podnosilac Prijave je konzorcijum koji ispunjava sledeće uslove:

 • Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo  u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 200,000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno
 • Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. april 2021. godine do 15 časova.

Priručnik za Program saradnje nauke i privrede možete preuzeti OVDE.

Priručnik za Program saradnje nauke i privrede možete preuzeti .Detaljnije informacije o uslovima i načinu prijavljivanja se nalaze na stranici http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/javni-poziv-za-program-saradnje-nauke-i-privrede


Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft