21.02.2011 | Strateško planiranje

Finalni sastanak Regionalnog partnerskog foruma – Prezentacija Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021.

Dana 18. februara 2011. godine u prostorijama Biznis inovacionog centra u Kragujevcu, održan je finalni sastanak Regionalnog partnerskog foruma na izradi Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021., u organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Tema sastanka je bilo predstavljanje metodologije i celokupnog regionalnog strateškog procesa, kao i rezultata svake od pojedinačnih faza u radu na izradi finalnog dokumenta. Finalni sastanak Regionalnog partnerskog foruma, okupio se sa ciljem verifikacije rezultata rada na izradi Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021.

Pored prisustva svih relevantnih stakeholdera sa teritorije Šumadije i Pomoravlja (lokalne, samouprave, KLER, asocijacije preduzetnika i poslodavaca, upravni okruzi...), sastanku su prisustvovali i predstavnici dva programa Evropske unije: RSEDP 2, program koji je davao podršku procesu regionalnog strateškog planiranja u toku njegovog trajanja i RegPol program EU, koji se, ovom prilikom, prvi put predstavio stakeholderima sa teritorije Šumadije i Pomoravlja.

Finalni deo sastanka činila je prezentacija regionalnih razvojnih programa, projektnih ideja u okviru njih, njihove vrednosti i budući koraci nakon usvajanja regionalnog strateškog dokumenta, pošto Regionalni forum verifikuje rezultate sastanka i predloži dokument na usvajanje Skupštini osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Forum Regionalna Strategija 2   Forum Regionalna Strategija 3


Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft