18.02.2021 | REDASP

EBRD TRADE READY inicijativa organizuje panel: LOGISTIKA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI DANAS

U cilju smanjenja rizika u međunarodnom poslovanju uz korišćenje saveta i usluga stručnjaka za špediciju i logistiku, panelisti će se baviti temama koje su dodatno dobile na značaju  zbog uticaja pandemije KOVID 19 na uvoz i izvoz.

Na panelu će svi zainteresovani između ostalog saznati i sledeće:

  • Šta se sve podrazumeva pod terminom logistika u međunarodnoj trgovini?
  • Koje usluge mogu pomoći srpskim preduzećima da unaprede svoje međunarodno poslovanje?
  • Kako izabrati špeditera i prevoznika? Kako povećeti efikasnost i smanjiti troškove?
  • Kakve promene su doneli novi INCOTERMS 2020?
  • Novi logistički trendovi  - 3PL i 4PL

Panelisti:

-    Vukan Vujačić, savetnik u “Proteamu”

-    Slavoljub Jevtić, predsednik  Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata “Transport i logistika”

-    Nebojša Milićević, koordinator Trade Ready u Srbiji, moderator i panelista

Osnovne teme:

-    Koje usluge pruža špediter izvozniku/uvozniku. Šta MSP mogu da očekuju od svog špeditera/prevoznika (usluge, koristi)?

-    Organizacija prevoza robe

-    Carinsko zastupanje

-    Logističke usluge

-    Neophodna dokumentacija i veza sa ostalim elementima međunarodne trgovine (bankarske garancije/akreditivi, osiguranje robe, ugovori...)

-    Najčešći problemi/pitanja koja se javljaju u praksi

Panel će biti organizovan u utorak, 23. februara 2021. godine, 14:00-15:15 h.

Učešće je besplatno.

Registracijahttps://zoom.us/meeting/register/tJIqdeiurT8pH9Iax55MfhndVwJ6tFLMcIwA

Više o EBRD TRADE READY inicijativi: https://www.ebrd.com/tradereadyPodeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft