22.10.2010 | Razvoj MSPP

Drugi Forum kancelarija LERa

U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP), održan je Drugi forum kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sa teritorije Šumadije i Pomoravlja. Skup je održan u Ivanjici, u hotelu „Park”, od 15. do 17. oktobra 2010. godine

Učesnici Foruma bili su predstavnici menadžmenta lokalnih samouprava i predstavnici kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz 10 opština/gradova Šumadije i Pomoravlja: Aranđelovca, Batočine, Ćuprije, Despotovca, Knića, Kragujevca, Paraćina, Rače, Svilajnca i Topole

Forum je imao dva cilja čije je ostvarenje planirano kroz interaktivan radioničarski rad i angažovanje svih učesnika Foruma (ukupno 23):

II Forum Kler 2Decentralizacija uslužnog sistema podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu MSPP sektor) kroz koordiniran rad Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj lokalnih samouprava regiona Šumadije i PomoravljaDefinisanje stava osnivača REDASP u vezi Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata.

Ciljevi Foruma su postignuti kroz ostvarenje očekivanih rezultata Foruma:

Izvršena evaluacija efektivnosti jednogodišnje implementacije načela usvojenih u okviru “Zaključaka i preporuka sa Prvog foruma kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja”Kroz prezentacije i zajednički tematski radioničarski rad svih učesnika Foruma identifikovane prepreke na lokalnom i regionalnom nivou za razvoj različitih modela podrške MSPP sektoruDefinisana platforma za budući koordinirani rad KLER-ova na pružanju podrške MSPP sektoru na teritoriji Šumadije i PomoravljaKroz zajednički rad i dijalog zauzet stav osnivača REDASP u vezi sa Uredbom o akreditaciji regionalnih razvojnih agencija u Republici SrbijiUsvojeni principi i načela od strane osnivača i menadžmenta REDASP na kojima će se bazirati buduća održivost Regionalne agencije.

Rad učesnika na Forumu bio je podeljen na prezentacijski i radioničarski deo. Prvi deo je obuhvatio sledeće prezentacije:

Aktivnosti u periodu između dva ForumaRegionalno strateško planiranje – prezentacija OLEDNETWORK portalaZnačaj MSPP za lokalni ekonomski razvojPrezentacijе rada kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz regiona između dva Foruma – Predstavnici deset kancelarija Šumadije i Pomoravlja.

Drugi deo Foruma je bio rezervisan za dve simultane radionice: jedna za predstavnike menadžmenta lokalnih samouprava; druga za predstavnike kancelarija za lokalni ekonomski razvoj


Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft