04.05.2020 | Razvoj teritorije

Aktivnosti i mere podrške

PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA

Regionalna agencija pruža podršku privrednim subjektima tokom čitavog trajanja vanrednog stanja. Za sve dodatne informacije za korišćenje mera i apliciranje privrednih subjekata za nacionalne programe svi zainteresovani se mogu obratiti na e-mail adrese: milica.cukaric@redasp.rs i ivana.djordjevic@redasp.rs.

 

EKONOMSKE MERE ZA PODRŠKU PRIVREDI U VANREDNOM STANJU

NASTALOM ZBOG PANDEMIJE COVID 19

 

Vlada Republike Srbije je definasala pravni okvir za sprovodjenje ekonomskih mera. Usvajanjem Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima, Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 i Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja je precizirana primena mera za podršku privredi tokom vanrednog stanja. Ko i na koji način može da se prijavi za državnu pomoć i koje su procedure za korišćenje olakšica možete pogledati u vesti Regionalne agencije https://www.redasp.rs/vesti/usvojen-pravni-okvir-za-sprovodjenje-ekonomskih-mera.a763.html.

 

REGIONALNA AGENCIJA UKLJUČENA U SPROVOĐENJE PROGRAMA FINANSIJSKE

PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA  ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI

 

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva privrede usvojila Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19, koji realizuje Fond za razvoj RS.  Regionalna agencija pruža sve potrebne informacije, instrukcije i podršku privrednim subjektima u pripremi dokumentacije, a takođe je uključena u proces kontrole i pregledanja zahteva pristiglih Fondu za razvoj.  Uredbu, uslove Programa i konkursnu dokumentaciju možete pogledati u vesti Regionalne agencije https://www.redasp.rs/vesti/objavljen-program-finansijske-podrske-privrednim-subjektima-za-odrzavanje-likvidnosti-i-obrtna-sredstva-u-otezanim-ekonomskim-uslovima-izazvanim-pandemijom-covid-19.a764.html.

 

 

REGIONALNA AGENCIJA ORGANIZUJE BESPLATNE

ONLINE OBUKE ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

 

Regionalna agencija organizuje Obuke za početnike u poslovanju po programu u okviru Standardizovanog seta usluga, koji sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije. Na obuci se svi učesnici upoznaju sa osobinama i motivima preduzetnika, pojmom, procedurama i uslovima za registraciju privrednih subjekata, porezima i doprinosima i izvorima finansiranja. Tokom obuke budući preduzetnici izrađuju biznis planove za svoje poslovne ideje. Nakon pohađanja online obuke svi polaznici dobijaju sertifikate, koji su priznati prilikom apliciranja za dobijanje finansijske podrške na nacionalnom nivou. Prijave za pohađanje dvodnevne online Obuke za početnike u poslovanju su u toku. Za više informacija možete pogledati vest Regionalne agencije  https://www.redasp.rs/vesti/u-toku-je-prijava-za-online-obuku-za-pocetnike-u-poslovanju.a766.html.

 

 PODRŠKA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJANOVČANA POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U CILJU UBLAŽAVANJA POSLEDICA

NASTALIH USLED COVID-19

 

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.  Visina jednokratne pomoć u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

-       - 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;

-          3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;

-          500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;

-          800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veteriranrske baze. Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, te nije neophodno podnositi zahtev.

 

 

FINANSIJSKA PODRŠKA RPG KROZ OLAKŠAN PRISTUP KORIŠĆENJU KREDITA

 

Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19, kroz subvencionisanje dela kamate olakšan je pristup korišćenju kredita, i to za:

          -razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;

          -razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;

          -investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

          -nabavku hrane za životinje;

          -investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

          -likvidnost.

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara. Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Poljoprivrednici će kredite za likvidnost i nabavku repromaterijala moći da dobiju po kamati od jedan odsto godišnje uz rok otplate na 36 meseci.

 

 

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI

 

Usled proglašenog vanrednog stanja zbog korona virusa, Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će na osnovu poslednjeg preseka stanja iz 2019-te godine svim poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji isplatiti sredstva i za 2020. godinu, iako nisu podnosili zahtev u 2020.godini.  Sredstva se direktno uplaćuju na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

 

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE PO KOŠNICI PČELA


Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela je 31. maja 2020. godine. 

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela. To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 1000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaji za 1000 košnica pčela. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 800 dinara po košnici pčela. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela može se podneti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

 

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

 

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

         -Grla goveda

         -Grla ovaca i koza,

         -Grla svinja,

         -Pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

         -fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

         -preduzetnik;

         -privredno društvo;

         -zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

         -srednja škola;

         -naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

         -manastir.

Podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.  Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja do 15. oktobra 2020. godine. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

 

EU PODRŠKA RURALNOM RAZVOJU NA SAJTU REGIONALNE AGENCIJE


Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) predstavlja pomoć državama potencijalnim kandidatima za članstvo i državama u statusu kandidata da proces stabilizacije i pridruživanja sprovedu u skladu sa njihovim specifičnostima. Prioritetna oblast poljoprivreda i ruralni razvoj, namenjena je zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.  Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja IPARD II Program, pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine, zaštite životne sredine i diversifikacije ruralne ekonomije. Svi potencijalni korisnici EU fondova za podršku ruralnom razvoju imaće mogućnosti da se na sajtu Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja direktno informišu kroz poseban odeljak namenjen IPARD Programu RS.  U toku je organizacija promotivne kampanje informisanja i priprema prvog od niza promotivnih događaja koji će okupiti predstavnike nadležnih ministarstava, eksperte za IPARD Program, predstavnike medija, kao i potencijalne korisnike EU mera za podršku ruralnom razvoju.

 

PODRŠKA TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

 

MOBILNA APLIKACIJA ZA PREDSTAVLJANJE TURISTIČKE PONUDE REGIONA

 

U dogovoru sa lokalnim samoupravama, REDASP je otpočela izradu aplikacije za predstavljanje Šumadije i Pomoravlja kao jedinstvene turističke destinacijeAplikacija za Android i IOS mobilne telefone omogućuje turistima i posetiocima regiona jednostavnu i brzu pretragu turističkih lokaliteta, manifestacija, lokalnih proizvoda i pružalaca turističkih usluga. Aplikacija obavlja automatsko prikazivanje turističkih lokacija na osnovu geo-lociranja korisnika.  Glavne sekcije aplikacije su:

-            O regionu

-              Turistička ponuda

-             Rute

-             Manifestacije i događaji

-              Lokalni proizvodi i proizvođači

-             Vesti i zanimljivosti

Sekcija turistička ponuda sadrži kulturno, istorijsko i prirodno nasleđe, kao i bazu hotela, restorana, apartmana i seoskih turističkih domaćinstava. Takođe će biti omogućena opcija brzog stupanja u kontakt korisnika sa pružaocima usluga,  jednim klikom na dugme koje vodi ka telefonskom broju i e-majlu odabranog pružaocaturističke usluge u cilju efikasnih dogovaranja aranžmana i rezervacija.  Aplikacija se realizuje u okviru transnacionalnog projekta ADRION 5 SENSES koji finansira EU.


EVROPSKE INTEGRACIJE

 

ANALIZA KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA SPROVOĐENJE KOHEZIONE POLITIKE EU

 

U cilju priprema lokalnih samouprava za buduće sprovođenje kohezione politike EU i korišćenje sredstava iz kohezionih fondova i drugih fondova EU, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja otpočela je niz aktivnosti koje uključuju analize kapaciteta teritorije, izradu odgovarajućeg vodiča i pripremu programa obuka. Vodič „Principi kohezione politike EU i Srbija“ u prvom delu daje pregled kohezione politike EU sa njenim prioritetima, ciljevima, instrumentima, fondovima i zahtevima. Drugi deo predstavlja aktivnosti i mere Republike Srbije u toku priprema za kohezionu politiku EU: tok pregovora za pristupanje EU i Akcioni plan za ispunjavanje zahteva u oblasti kohezione politike Evropske unije. Vodić će biti dostupan korisnicima na web sajtu regionalne agencije.  Analiza teritorije Šumadije i Pomoravlja u kontekstu kohezione politike vrši se u cilju procene potencijala teritorije za integrisane teritorijalne investicije i identifikovanja potreba lokalnih samouprava za unapređenje kapaciteta.  Na osnovu kreiranih programa biće održane obuke u najvažnijim oblastima za apsorpciju EU fondova, planiranje, implementaciju i upravljanje projektima.

Za prikupljanje podataka će se osim javno dostupnih izvora koristiti i elektronski upitnici za zaposlene u lokalnim samoupravama. Ovim putem najavljujemo anketiranje tokom maja 2020. godine. Nadamo se punom odazivu zaposlenih i odgovornih, u cilju što detaljnije analize i kreiranja adekvatnog programa obuka.  Deo aktivnosti realizuje se u okviru projekta koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ.

 

RAZVOJNO PLANIRANJE

 

PRIPREME ZA IZRADU PLANOVA RAZVOJA LOKALNIH SAMOUPRAVA

 

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije sve lokalne samouprave su u obavezi da od 01.01.2021. godine imaju usvojen plan razvoja usklađen sa određenom metodologijom i odredbama zakona. Najvećem broju lokalnih samouprava u Šumadiji i Pomoravlju strategije ističu krajem 2020. godine. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja stoji na raspolaganju svim opštinama za podršku u izradi novih planova razvoja i strategija, ili reviziju važećih u skladu sa novom metodologijom.  Očekujemo od lokalnih samouprava obaveštenje o planiranom početku procesa i pripremamo se da pružimo intenzivnu podršku odmah nakon ukidanja vanrednog stanja i povratka regularnim tokovima.

 

 

EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft