Upravljanje razvojnim fondom

2003. godine Regionalna agencija  i lokalne samouprave Šumadijskog okruga potpisale su Sporazum sa  Južnomoravskom regijom Češke Republike (JMK) kojim je započet program pomoći Južnomoravske regije opštinama Šumadijskog okruga, odnosno pokrenut je tzv .Razvojni fond JMK. U okviru ovog programa uloga Regionalne agencije se zasnivala na monitoringu projekata u implementaciji.

U periodu  2003. i 2004. godine kroz ovaj program su većinom finansirani investicioni/infrastrukturni projekte, da bi od drugog kruga 2004. godine akcenat bio stavljen na neinvesticione projekte, kao i kombinaciju investicionih/neinvesticionih projekata.

Počev od juna 2005. godine Regionalna agencija dobija ulogu upravljanja Razvojnim fondom JMK, a samim tim i finansijskim sredstvima koje JMK distribuira kroz fond.

Južnomoravska regija vrši evaluaciju podnetih predloga projekata, konačan izbor i reviziju projekata koji se implementiraju. Projekti su razvijani tako da budu u skladu sa lokalnim strategijama održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja  kao i ostalim aktuelnim strateškim dokumentima.

Od 2007. godine sredstva fonda su postala dostupna i vojvođanskoj opštini Plandište, koja takođe svoje aktivnosti u okviru Razvojnog fonda JMK sprovodi u partnerstvu sa Regionalnom agencijom.


Razvojni fond Južnomoravskog regiona
Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft