Upravljanje razvojnim fondom - Usluge

 

Izgradnja i jačanje partnerstva na lokalnom nivou

 • Odeljenje: Upravljanje razvojnim fondom
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja intenzivno radi na izgradnji i jačanju partnerstva među svim akterima socio-ekonomskog razvoja - lokalnim samoupravama Šumadije i Pomoravlja, NVO sektora, javnih preduzeća, donatora i sl.Priprema za veće razvojne fondove i koordinacija regionalnih razvojnih inicijativa

 • Odeljenje: Upravljanje razvojnim fondom
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Uvođenje EU procedura u upravljanje projektima kroz realizaciju razvojnog programa pomoći Južnomoravske regije Češke Republike (JMK); Razvijanje projektnih ideja regionalnog karaktera za unapređenje rada lokalnih uprava i razvoj regionalne strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja, kao i animiranje svih relevantnih aktera regionalnog karaktera.Pružanje podrške opštinama Šumadije i Pomoravlja u procesu socio-ekonomskog razvoja

 • Odeljenje: Upravljanje razvojnim fondom
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Pružanje podrške se ogleda u razvoju projektnih ideja opština/gradova Šumadije i Pomoravlja. Svaki projekat, u okviru razvojnog programa, treba da bude usklađen sa regionalnom strategijom održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja, kao i lokalnim strategijama održivog razvoja opština/gradova Šumadije i Pomoravlja.


   

Razvijanje kapaciteta opština Šumadije i Pomoravlja za upravljanje projektima

 • Odeljenje: Upravljanje razvojnim fondom
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Zaposleni u sektoru za upravljanje razvojnim fondom pružaju tehničku pomoć opštinama/gradovima Šumadije i Pomoravlja u svim fazama projektnog ciklusa – konsultacije, treninzi kao što su upravljanje projektima, procedure javnih nabavki, finansijski menadžment, itd. Pored toga, opštine/gradovi Šumadije i Pomoravlja razvijaju kapacitete za upravljanje projektima kroz studijske posete opštinama Južnomoravske regije Češke Republike, i slične projekte na osnovu primera dobre prakse.1
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft