06.03.2019 | Razvoj MSPP

Razvojna agencija Srbije raspisala Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije za 2019. godinu

Usluga mentoringa namenjena je mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata. Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice - mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno analiziraju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje, kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Pravo na učešće u programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • registrovani su na teritoriji Republike Srbije pre 1. aprila 2016. godine;
 • obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i indrustrija gume i plastike;
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • u većinskom su privatnom vlasništvu

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2019. godine.

Javni poziv je otvoren do 19. aprila 2019. godine.

Javni poziv, Uputstvo i obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Prijava sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnosi lično ili preporučenom poštom u 2 primerka (original i kopija) Regionalnoj agenciji sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft