O Regionalnoj agenciji

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja DOO nastala je 2005. godine kroz proces transformacije Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća „Šumadija“ koja je 2002. godine osnovana u okviru projekta „Nefinansijska podrška sektoru MSP u Srbiji“, finansiranom od strane Evropske unije, a preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

Pomenuta transformacija izvedena je u okviru Programa regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, finansiranom od strane Evropske unije, a na osnovu uočenih potreba za uslugama koje se tiču pitanja održivog razvoja regiona i neophodnosti da se strateške tačke u procesima razvoja analiziraju u sklopu aktivnosti institucije koja za to ima adekvatne resurse.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja predstavlja partnerstvo privatnog, javnog i nevladinog sektora sa područja 2 okruga: Šumadijskog i Pomoravskog. Na teritoriji ovih okruga se nalaze 11 opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Topola, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija i gradovi Kragujevac i Jagodina, kao administrativni centri Šumadijskog i Pomoravskog okruga.

Primarni cilj Regionalne agencije jeste da stvori uslove i stimuliše ekonomski i društveni razvoj regiona Šumadije i Pomoravlja.

U prethodnom periodu Regionalna agencija je kroz svoje aktivnosti uspela da izgradi partnerstvo sa svim relevantnim institucijama sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog okruga što se oslikava i u Skupštini osnivača Regionalne agencije u koju su, pored jedinica lokalne samouprave uključene i Regionalna privredna komora Kragujevac, asocijacije preduzetnika, kao i NVO sektor.

Ovakva struktura daje osnov za strateški pristup problematici regionalnog razvoja. U svim svojim aktivnostima Regionalna agencija je imala izuzetno uspešnu saradnju sa nacionalnim institucijama i međunarodnim donatorima, čija je podrška bila od ključnog značaja za kontinuiran rast i razvoj same institucije.

U okviru pomenute saradnje treba posebno istaći Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nacionalnu službu za zapošljavanje, Delegaciju Evropske komisije u Beogradu, UNDP, USAID, Južnomoravsku regiju Republike Češke, Vlade kraljevina Norveške i Holandije i Republike Italije, kao i ranije pomenutu Evropsku agenciju za rekonstrukciju.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je akreditovana regionalna razvojna agencija (ARRA) i kao takva, predstavlja deo državnog sistema koji ima zadatak da sprovodi poslove iz oblasti regionalnog razvoja. Agencija je zvanično akreditovana 26. juna 2012. godine, od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), kada joj je dodeljen i akreditacioni znak.

Sedište Regionalne agencije je u Kragujevcu.


EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft