Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB

enermob

Poslednjih godina, evropske politike o raspoređivanju alternativnih goriva deluju kao pokretačka snaga nekoliko projekata EU u cilju promovisanja održive mobilnosti kroz omogućavanje električnih vozila da kruže bar u gradskim / prigradskim aglomeracijama i drugim gusto naseljenim područjima.

U Jadransko-jonskom regionu priustan je neadekvatan obuhvat i dostupnost javnih infrastruktura za punjenje, kako bi električna vozila mogla nesmetano da se upotrebljavaju, kao i nedostatak zajedničkih standarda potrebnih za funkcionisanje takve infrastrukture. Ovi nedostaci stvaraju ograničenje za korišćenje električnih vozila za putovanja srednjeg i dugog dometa unutar jadransko-jonskog regiona.

U tom okviru, projekat EnerMOB ima za cilj proučavanje i podršku zajedničkim rešenjima za električne transportne sisteme na međugradskom i međuregionalnom nivou, kroz implementaciju pilot mreža infrastrukture za punjenje i procenom održivih tehnologija za upravljanje potrebama za energijom za elektičku mobilnost.

Projekat uglavnom ima za cilj promovisanje korišćenja električnih vozila u postojećim regionalnim / lokalnim transportnim sistemima jadransko-jonskom regionu u skladu sa međuregionalnim zajedničkim smernicama i korišćenje iskustava već testiranih projekata i radnji naprednih zemalja EU.

Osim toga, projekat će razviti pilot akcije za testiranje dužih veza između različitih gradova uz upotrebu električnih vozila, proverom mogućih problema u fazi vožnje i punjenja.

Da bi se postigli ciljevi projekta, EnerMOB uključuje uglavnom regionalne i lokalne vlasti koje mogu planirati i sprovesti pilot akcije i mala ulaganja. Projekat će se fokusirati na implementaciju koordinisanih strategija kroz korišćenje zajedničkih tehnologija i standarda.

U okviru svojih glavnih rezultata, projekat će razviti pilot model transnacionalne električne transportne mreže koji povezuje paralelne lokalne mreže opreme za snabdevanje električnim vozilima, kako bi se prevazišla međuurbana i međuregionalna ograničenja.


Više informacija o projektu EnerMOB možete pronaći na linku: https://enermob.adrioninterreg.eu/

EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft