INSiGHTS - Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Program: Interreg dunavski transnacionalni program

Vodeći partner: Pons Danubii – Evropska asocijacija za teritorijalnu saradnju (Slovačka)

Partnerske zemlje: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija

INSiGHTS

Turizam na zelen i zdrav način? To je jedini način!
Kako možemo turistima da učinimo regione atraktivnijim na zelen i zdrav način?


Projekat INSiGHTS se bavi pronalaženjem odgovora na ovo pitanje tako što će razviti strategije za turizam, koje ne samo da čine region atraktivnijim za turiste, već štiti njegove nacionalne i kulturne resurse. Regioni obuhvaćeni projektom INSiGHTS imaju izvanredne prirodne i kulturne resurse, kao i veliki potencijal vezan za rekreaciju, i trendove razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma.


Koji su glavni ishodi projekta?


Razvoj osam integrisanih održivih strategija za turizam koje će se razviti u partnerskim regionima i moći će da se primene svuda duž regiona Dunava.

Koji su rezultati projekta?


 • Smart card sistem;
 • Turistički paketi;
 • Aplikacije za navigaciju stazama;
 • Nove turističke usluge zasnovane na edukacijama čije su teme turizam i ekologija, koje podstiču zdrave stilove života u skladu sa očuvanjem okruženja;
 • Mreža sporog turizma koja nudi rekreacione programe;
 • Eko-turistički model za urbana područja.

Partneri projekta:

      

     • Pons Danubii - evropska asocijacija za teritorijalnu saradnju (Slovačka), vodeći partner
     • Univerzitet prirodnih resursa i nauke o živim sistemima, Beč (Austija)
     • Institut za turizam (Hrvatska)
     • CEEweb za biodiverzitet – međunarodna mreža NVO (Mađ‑arska)
     • Razvojni centar Srca Slovenije (Slovenija)
     • Veće okruga Hargita (Rumunija)
     • Uprava okruga Zala (Ma‑đarska)
     • Lokalna akcijska grupa “Središnja Istra” (Hrvatska)
     • Agencija za regionalni razvoj sa Centrom za poslovnu podršku malim i srednjim preduzećima (Bugarska)
     • Regionalna razvojna asocijacija Donautal - Aktiv e.V. (Nemačka)
     • Regionalna Agencija za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja (Srbija)
     • Administracija Okruga Plovdiv (Bugarska)
     • Istarska županija: Upravni odjel za turizam (Hrvatska)
     • Okrug Komárom-Esztergom (Mađarska)

EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft