Građanje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljenje svih čula

5SENSES

Jadransko Jonsko područje - ADRION ima veliki potencijal za dalji razvoj održivog turizma, međutim, u toj oblasti ima nekih ključnih slabosti. Zajednički teritorijalni izazov kojim se bavi projekat ADRION 5 SENSES je nedostatak održivog turističkog modela baziranog na inovativnim, kvalitetnim turističkim proizvodima i uslugama.

Projekat predlaže holistički pristup razvoju strategija brendiranja i povećanje performansi destinacije ADRION kojim se fokusira na intenzivno iskustvo turista  angažovanjem čula vida, sluha, mirisa, ukusa i dodiru. Ovaj integrisani pristup (senzorni marketing) je nov i inovativan za područje ADRION.

Opšti cilj je izgradnja i promovisanje brenda ADRION u turizmu putem senzornog iskustva turista, njihovim zadovoljenjem  svih pet čula.

Specifični cilj je usmeriti napore zainteresovanih strana ADRION-a na održivo planiranje fizičkih / virtuelnih postavki i valorizaciju i očuvanje prirodnog / kulturnog nasleđa destinacije koja nudi pozitivna i nezaboravna iskustva, što će dovesti do pozitivnih ishoda, kao što je lojalnost turista.

Projekat ima za cilj da koristi tehnologiju za stvaranje intenzivnih iskustava na destinaciji. Destinacija ADRION ima priliku da bolje odgovori na multisenzornu prirodu turističkog iskustva kako bi dizajnirao iskustva istražujući potencijal IKT.

Glavni rezultati projekta uključuju zajedničku strategiju i akcioni plan za upravljanje destinacijama ADRION, mrežu transnacionalne saradnje ADRION 5 SENSES i promotivne alate (Mapa čula, višejezična veb platforma i izložbeni centri) od kojih će imati koristi lokalne, regionalne i nacionalne vlasti , MSP, organizacije za podršku poslovanju, akademska zajednica itd.

ADRION 5 SENSES ima za cilj da izgradi brend ADRION u celoj Programskoj oblasti i stoga je transnacionalna komponenta integralni deo projektnih aktivnosti svih partnera.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na: https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft