Aktuelni Projekti

 

Međuregionalne mreže elektromobilnosti za međugradsku niskougljeničnu mobilnost – EnerMOB

 • Lokacija: Jadransko - jonski region
 • Cilj projekta:

  ENERMOB projekat ima za cilj da implementira "Međuregionalne mreže za elektromobilnost" koji povezuju jadransko-jonske regije na transnacionalnom nivou sa istim standardima.

  Specifični ciljevi projekta:

  1. Definisanje zajedničkih smernica za primenu sistema elektromobilnosti prema istim tehničkim standardima i komunikacionim protokolima.

  2. Sprovođenje zajedničkih strategija za mobilnost i urbanističko planiranje sistema elektromobilnosti u okviru postojećih regionalnih transportnih mreža.

  3. Sprovođenje regionalne "mreže malih razmera" koja omogućava međusobno izmeštanje električnog transporta između gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.

 • Vrednost: 1 265 918.62 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Partneri:
  Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Primorsko-goranska županija/Primorje-Gorski Kotar County, Region of Peloponnese, Regionalna razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica / Regional development agency of Northern Primorska Ltd Nova Gorica
 • Rezultati:

  Glavni očekivani rezultati projekta su jačanje kapaciteta za planiranje i implementaciju jadransko-jonskih "međuregionalnih mreža za elektromobilnost", povezivanje regionalnih "malih mreža za infrastrukturu" na transnacionalnom nivou i promovisanje transportnih rešenja sa niskim emisijama ugljenika.

  Više informacija o projektu na: https://enermob.adrioninterreg.eu/

  enermob

Podsticanje inovacija u Dunavskom regionu kroz inženjering znanja i upravljanje intelektualnom svojinom - KnowING IPR

 • Lokacija: Slovenija, Slovačka, Hrvatska, Češka Republika, Bugarska, Rumunija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukraina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska
 • Cilj projekta:

  Projekat KNOWING IPR će poboljšati okvirne uslove za inovacije u Dunavskom regionu i to kreiranjem transnacionalne platforme KnowING IPR, koja će sadrži alat otvorenog pristupa za naprednu analizu prava intelektualne svojine (IPR) i smernice za poboljšani i usklađeni pravni okvir IPR u cielom Dunavskom regionu. Time će se osigurati širi i potreban pristup postojećim inovacijama i rezultatima istraživanja, patentima i znanju u oblasti intelektualne svojine, te uslugama i obukama za upravljanje intelektualnim pravima, kao i podrška komercijalizaciji rezultata istraživanja i transferu tehnologije.

 • Vrednost: 2 149 800.00 €
 • Uloga REDASP: Partner
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Rezultati:

  Glavni rezultat projekta KNOWING IPR biće praktično rešenje u obliku otvorene Knowing Hub online platforme, koja će pružati ekstrakciju znanja iz patentnih i drugih baza podataka, naprednu analitiku i obuku za IPR ekstrakciju i upravljanje, omogućujući istovremeno IPR saradnju, bolje informisanu slobodu delovanja, trendove za buduće odluke i inovativne procese. Nadalje, projekat će pružiti na dokazima temeljene preporuke za područje prava intelektualne svojine u Dunavskom regionu.


  KnowING IPR logo
1
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft