Počela realizacija projekta Link Up! Serbia II

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je počela realizacija projekta Link Up! Serbia II koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC) u iznosu od 1,669,454 miliona evra. Projekat se bavi razvijanjem poslovne saradnje sa srpskom dijasporom kroz podršku investicijama, partnerstva firmi iz dijaspore i domaćih malih i srednjih preduzeća, i podršku lokalnim samoupravama u predstavljanju investicionih potencijala.

Projekat predstavlja drugu fazu, pokrenutu na bazi istraživanja i razvoja saradnje Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD) sa srpskom dijasporom u Austriji kao i predloga regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i Privredne komore Srbije.

ICMPD je međunarodna organizacija specijalizovana za politike migracija. Sedište ICMPD-a je u Beču. Republika Srbija je jedna od osamnaest članica ICMPD-a. U saradnji sa Republikom Srbijom i uz podršku Austrijske razvojne saradnje (ADC), ICMPD je već tri godine aktivan na temi srpske dijaspore u Austriji, kroz tzv. prvu fazu Link Up! projekta.

Istraživanja u prvoj fazi su pokazala da postoji sve snažnija zainteresovanost dijaspore da ulaže u Srbiji i da podrži domaća mala i srednja preduzeća u internacionalizaciji. Predviđene aktivnosti u sklopu ovog projekta su osmišljene tako da se srpskoj dijaspori omogući lakše investiranje i povezivanje sa poslovnim partnerima u Srbiji, a lokalnim samoupravama pomogne da na pravi način predstave investicione mogućnosti i uslove poslovanja u svojim sredinama.

ICMPD sprovodi i drugu fazu projekta. U drugoj fazi, nacionalni partner na projektu je Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, dok su implementacioni partneri Razvojna agencija Srbije (RAS), Privredna komora Srbije i 6 regionalnih razvojnih agencija: RAREI (Beograd), RRA Braničevo - Podunavlje (Požarevac), Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga (Leskovac), RRA Jug (Niš), REDASP (Kragujevac) i RARIS (Zaječar).

U geografskom fokusu u Srbiji su Beograd, Šumadijski i Pomoravski okrug, Braničevo i Podunavlje, Zaječarski i Borski okrug, Niški okrug, i Jablanički i Pčinjski okrug.

U fokusu u dijaspori su prva i druga generacija dijaspore u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Prve aktivnosti na projektu podrazumevaju mapiranje direktnih investicija dijaspore na teritoriji koju pokriva projekat. U ovom procesu važnu ulogu imaju lokalne samouprave koje mogu obezbediti raspoložive osnovne podatke o dijaspori i investicijama iz dijaspore, na osnovu kojih će se u narednom koraku pristupiti detaljnom istraživanju i programiranju dalje podrške investitorima i lokalnim samoupravama.

Aktivnosti projekta dalje uključuju tehničku podršku opštinama i gradovima sa najzastupljenijom aktivnošću dijaspore. To pre svega podrazumeva izradu baze investicionih projekata i izradu paketa promotivnih materijala za investicione mogućnosti i potencijale.

Nadamo se Vašoj podršci i aktivnom učešću u svim fazama projekta!


BROŠURA

              


PARTNERI NA PROJEKTU VESTI     


       

 GALERIJAnlEU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft