Meni je bitno!


sta je koh.politika                                                            Шта је Кохезиона политика Европске уније?


Кохезиона политика Европске уније представља главну инвестициону политику ЕУ, којом се већ више од три деценије улаже у јачање конкурентности, повећање запослености, смањење неједнакости и одрживо коришћење природних ресурса.

Готово трећина заједничког буџета ЕУ, посредством фондова Кохезионе политике, усмерава се на спровођење развојних стратегија, чији је циљ решавање великог броја изазова с којима се суочава становништво и привреда, тако што покрећу друштвене, економске и еколошке промене.

Тиме се директно доприноси побољшању животног стандарда и већем друштвеном благостању, како на нивоу ЕУ, тако и на нивоу држава чланица.

Обезбеђујући значајна средства за мање развијене регионе, Кохезиона политика представља израз европске солидарности, алат за постизање равномерног територијалног развоја и смањење заосталости региона, који су у најнеповољнијем положају.


zasto je vazna tema 1

Зашто је важна тема Кохезионе политике за Србију?

Разлог је једноставан – након приступања Србије Европској унији, фондови Кохезионе политике постаће веома значајан извор јавних улагања у друштвено-економски развој.

Средства Кохезионе политике биће много већа од оних које Србија тренутно има на располагању.

Зато је за Србију изузетно важно успостављање институционалног оквира и административних капацитета за планирање, програмирање, спровођење, праћење спровођења и вредновање развојних програма и пројеката на свим нивоима власти.

Наш систем мора да буде оспособљен да функционише по јасним и једноставним правилима и процедурама које омогућавају поделу задатака и одговорности између великог броја учесника, као и делотворно трошење средстава.

Корисници ових средства биће јавне и приватне институције и организације на националном, покрајинском и локалном нивоу.

Све информације у вези са процесом приступања Србије Европској унији, публикације и приручници доступни су на https://www.mei.gov.rs/

 

da li je uc. u srbiji


Да ли сте већ чули за Еразмус+ програм?

То је програм Европске уније који омогућава ученицима и студентима да се одређено време школују у иностранству. Они добијају новчану и организациону помоћ како би своје школовање наставили на неком од универзитета који припада европском универзитетском партнерству. Европски систем бодовања обезбеђује да оцене стечене у иностранству могу да се пренесу на студије у домовини.

Школе могу да сарађују са другим школама или организацијама у другим земљама ЕУ. Већина таквих партнерстава захтева учешће најмање три организације из три земље.

Распитајте се код професора или директора своје школе које могућности Еразмус+ пружа за стратешко партнерство.

Можете да се пријавите за стручну праксу у иностранству јер је програм доступан и образовним установама у Србији.

Сваке године, велики број младих грађана Европске уније проведе део приправничког стажа у некој другој земљи ЕУ.

Програм сарађује са предузећима и установама које оглашавају пројекте за које млади могу да се пријаве на: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

Све информације у вези са процесом приступања Србије Европској унији, публикације и приручници доступни су https://www.mei.gov.rs/

 da li je uc. u srbiji

Да ли је ученицима и студентима у Србији доступан Програм Еразмус+?

И те како!

Чак 60% свих пројеката у Србији које је подржала Европска унија, а има их више од 14 хиљада, управо су пројекти Еразмус+. Највећи број ових пројеката је из области образовања.

Откад је први Еразмус програм започет 1987. године, више од 5 милиона младих људи искористило је прилике које тај програм пружа.

👉Упознајте се ближе са програмом Еразмус+ на: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

👉Све информације у вези са процесом приступања Србије Европској унији, публикације и приручници доступни су на https://www.mei.gov.rs/

 

Које врсте пројеката се могу реализовати кроз Програм Еразмус плус?

То су следећи типови пројеката:

-Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус);

-Пројекти изградње капацитета у високом образовању;

-Пројекти изградње капацитета у области младих;

-Пројекти изградње капацитета у стручном образовању и обукама;

-Пројекти изградње капацитета у области спорта;

-Партнерства за сарадњу у области спорта;

-Центри за изврсност у стручном образовању;

-Еразмус+ академије за унапређење образовања наставника;

-Савези за иновације;

-Пројекти свесни изазова будућности;

-Европска омладина заједно;

-Жан Моне пројекти.

Европска комисија на почетку сваког конкурсног рока објављује Програмски водич у коме је детаљно објашњено ко и како може да конкурише.

Водич можете пронаћи на https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

 

*************************************************

solidarnost

Шта је Европска иницијатива за солидарност и да ли могу да се прикључим?

Европска иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps) је програм Европске уније која омогућава младима да, у својим земљама или иностранству, волонтирају или раде на пројектима који су од користи заједницама и људима широм Европе.

Тренутни статус Србије у Европској иницијативи за солидарност подразумева могућности:

 -да организације из Србије могу да поднесу захтев и добију ознаку квалитета и остваре предуслов за учешће у ЕИС;

- да организације из Србије буду партнери у области волонтирања и шаљу младе на краткорочне и дугорочне пројекте/активности, као и да - угосте младе из земаља пуноправних учесница програма ЕИС на краткорочним и дугорочним волонтерским пројектима/активностима;

- да млади из Србије волонтирају у земљама пуноправним учесницама програма;

- да млади из земаља пуноправних учесница ЕИС могу волонтирати у Србији.

Више информација можете пронаћи на https://youth.europa.eu/solidarity_en 

******************************************************


dijalog sa mladima

Шта је ЕУ дијалог са младима?

EУ дијалог са младима „EU Youth dialogue“ је механизам дијалога између младих људи и доносилаца одлука који се одвија у оквиру Стратегије ЕУ за младе.

Ово је начин да се мишљење, ставови и потребе младих повежу са ставовима и политикама ЕУ.

Подржава имплементацију Стратегије ЕУ за младе 2019-2027 која се фокусира на три главне кључне области „повезивање, ангажовање и оснаживање“.

Циљеви младих, који су дефинисани као 11 кључних, су резултат процеса дијалога са преко 50.000 младих људи. Они представљају ставове младих из целе Европе и део су Стратегије ЕУ за младе.

Више информација можеш пронаћи на https://youth.europa.eu/.../eu.../what-eu-youth-dialogue_en

vvvvv

 

 

Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft