05.09.2019 | Razvoj teritorije

Započeta realizacija projekta Izložba proširene stvarnosti antičkog grada Horreum Margi

U okviru programa PROMOCIJA I POPULARIZACIJA INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2019. GODINU, započeta je realizacija projekta «Izložba proširene stvarnosti antičkog grada Horreum Margi'', koji finansira Vlade Republika Srbije, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovodi Opština Ćuprija u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Digitalizacija Horeum Margi - 1. sastanak 1 Digitalizacija Horeum Margi - 1. sastanak 2

Cilj projekta je obezbeđivanje pristupa istorijskom nasleđu kulturnog i duhovnog sadržaja Muzeja «Horreum Margi» u Opštini Ćuprija kroz materijalnu animaciju i virtualnu rekonstrukciju objekata, pratećih sadržaja i života u određenom istorijskom periodu.

Planirani rezultat projekta je stvorena interaktivna postavka Izložbe proširene stvarnosti antičkog grada Horreum Margi u svrhu digitalizacije kulturnog i duhovnog nasleđa opštine Ćuprija.

Završetak projekta planiran je do kraja 2019. godine.

Digitalizacija Horeum Margi - 1. sastanak 3Digitalizacija Horeum Margi - 1. sastanak 4


Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft