25.08.2017 | Razvoj MSPP

Uspostavljen desk za privrednu saradnju Srbija – Skandinavija

Savez Srba u Švedskoj i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i  Pomoravlja potpisali su Memorandum o saradnji kojim se definišu oblici saradnje između srpske dijaspore iz Kraljevine Švedske i teritorije Šumadije i Pomoravlja, sa ciljem da se kroz povezivanje srpskih i švedskih preduzetnika ojačaju ekonomske veze između srpske dijaspore i države matice.

Ključna aktivnost u okviru ove saradnje je otvaranje dva DESK-a (u Srbiji i Švedskoj) koja imaju za cilj promociju ekonomskog povezivanja preduzeća, unapređenje mogućnosti investiranja i korišćenja mera podrške koje nudi Republika Srbija i lokalne samouprave, kao i mera podrške koje nudi Kraljevina Švedska.

Desk u Srbiji će svoje aktivnosti usmeriti na identifikaciju privrednih subjekata zainteresovanih za međunarodnu privrednu saradnju, promociju investicionih potencijala Šumadije i Pomoravlja, informisanje o uslovima poslovanja u zemlji matici i pružanje podrške u izradi biznis plana i komunikaciji sa lokalnim i nacionalnim vlastima.

Desk u Švedskoj će biti fokusiran na razvoj preduzetničkih inicijativa kod mladih u dijaspori, formiranje baze podataka preduzeća, podršku u procesu osnivanja novih preduzeća i povezivanje sa izvorima finansiranja.

Osnovni alat za rad oba DESK-a biće internet platforma sa bazom podataka preduzeća, koja će omogućiti efikasno prikupljanje i obradu podataka, na osnovu kojih će se dobiti pregled investicionih potencijala obe teritorije. Platforma će imati promotivnu funkciju i biće povezana sa sajtovima Regionalne agencije i Saveza Srba.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft