15.11.2019 | Razvoj teritorije

Studijska poseta u okviru projekta ADRION 5 SENSES

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja organizovala je dvodnevnu studijsku posetu, 12-13.11.2019, s ciljem upoznavanja sa primerima dobre prakse razvoja održivog turističkog proizvoda i brendiranja u Vojvodini i Centralnoj Srbiji. Učesnici studijske posete bili su predsednici i drugi predstavnici lokalnih samouprava Šumadije i Pomoravlja, kao i predstavnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Prva destinacija studijske posete bilo je seosko domaćinstvo Perkov salaš, kao primer dobre prakse u kreiranju ponude u etno turizmu na principu tradicionalne ponude i očuvanja kulturnog nasleđa. Sledeća destinacija bio je moderni etno turistički kompleks Vrdnička kula, sa integrisanom turističkom ponudom uz primenu principa ekološke održivosti. Održiv turistički proizvod i primer uspešnog brendiranja i marketinga predstavljeni su u okviru Vinarije Despotika Šumadijskog vinskog rejona. Prezentacije lokaliteta i prenos iskustva u građenju održive turističke ponude upotpunjeni su ekspertskim predavanjima na teme građenja brenda i brendiranja teritorije, kao i digitalnog i senzornog marketinga. 

Studijska poseta i seminari realizovani su u okviru projekta ADRION 5 SENSES koji finansira Evropska unija kroz program transnacionalne saradnje Jadransko-jonske regije ADRION. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je partner na projektu. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije je pridruženi partner.

5SENSES studijska poseta 15SENSES studijska poseta 25SENSES studijska poseta 3

5SENSES baner


Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft