25.10.2017 | Razvoj teritorije

Studijska poseta – primeri dobre prakse razvoja turističkog proizvoda u Hrvatskoj

Interni tematski sastanak i transnacionalna radionica u Motovunu, Hrvatska

Poznati Motovun u Hrvatskoj, poznat po međunarodnom filmskom festivalu, bio je mesto održavanja sastanka partnera u okviru projekta INSiGHTS, organizovan od strane Lokalne akcijske grupe “Središnja Istra”. Cilj posete bio je transnacionalno učenje i razmena u oblasti zelenog i zdravog turizma. Partneri su upoznati sa najboljim praksama regiona Centralne Istre, počevši od degustacije vina u Vinariji Tomaz, vožnjom bicikli stazom Parenzana, tradicionalnim istarskimposlastičarstvom u Agroturizmu Ograde i adrenalinskim i kulturnim iskustvima turističkih ponuda u Pazinu.

Projektni partneri su se sastali u utorak popodne u hotelu Kaštel u Motovunu na kratkoj prezentaciji Istre, saposebnim naglaskom na region Centralne Istre. Partnere su pozdravili lokalni partneri na projektu lokalnaakcijska grupa “Središnja Istra” i direktor Turističke zajednice Središnje Istre, Sanja Kantaruti. Istorijskirazvoj regiona predstavio je Davor Šišović, reporter iz lokalnog dnevnog lista "Glas Istre". Nakon toga jeorganizovana šetnja uz pratnju vodiča oko starog grada Motovuna, smeštenog na brdu od 270 metaranadmorske visine. Motovun je srednjovjekovni grad koji je poznat današnjem stanovništvu Istre kao gradVelija Jožeta, dobrog blagog džina, opisanog u čuvenoj priči koju je napisao hrvatski pesnik i pisac VladimirNazor. Danas je poznat po međunarodnom filmskom festivalu nezavisnih i avangardnih filmova, vinu teran ikulinarskom festivalu ”Dani tartufa u Istri”. Dan se završio degustacijom vina u lokalnoj vinariji Tomaz.

Drugi dan studijske posete započeo je jedinstvenim iskustvom - vožnja biciklističkom stazom Parenzana,od Motovuna do imanja “Agroturizam Tikel” u selu Špinovci, gde su partneri nastavili sa sastankomUpravnog odbora i tematskim sastankom. Parenzana je bila mala železnička pruga koja je povezivala Trstsa Porečom, koja je bila u funkciji od 1902. do 1935. godine. Sa 3 kontinuirana projekta sufinansirana odstrane Evropske unije, postala je jedna od najpoznatijih biciklističkih staza u Evropi, pozivajući turiste kojivole prirodu da dožive mediteranske gradove i lokalne atrakcije dok udišu svež vazduh tokom vožnje bicikla,usred netaknute istarske prirode.

INSiGHTS Motovun, Hrvatska 2017 1INSiGHTS Motovun, Hrvatska 2017 2

Uveče su partneri imali mogućnost da testiraju svoje veštine u okviru tradicionalne istarske radioniceizrađivanja peciva na imanju “Agroturizam Ograde”, jednoj od najstarijih registrovanih porodičnih farmi uIstri. Imanje “Agroturizam Ograde” se prostire na preko 13.000 m2 i specijalizovano je za poljoprivredu, uzgojdomaćih životinja i agroturizma. Ime “Ograde” su dali pastorali zbog ograde od kamena koja je okruživalaimanje.

U četvrtak su partneri posetili Pazin gde su mogli da biraju između adrenalinskog iskustva Zip lajn Pazinskajama i posete dvorca u Pazinu. Zip lajn Pazinska jama sastoji se od četiri linije i ukupno su duge oko 660 msa najvišom tačkom od 100 m iznad zemlje. Letecnje na zip-liniji nudi dovoljno vremena za uživanje uneobičnom pogledu na grandiozni ambis i srednjovekovni dvorac na liticama.

Sa druge strane, Pazinski dvorac je srednjovekovno utvrđenje izgrađeno na čvrstoj steni koja se nalazi usredištu grada Pazina. Vekovima je bilo administrativno sedište Pazinske županije ili Istarske županije,kojom upravlja kapetan dvorca “castellan”, ili sam grof. Danas ima dva muzeja - Etnografski muzej Istre iMuzej grada Pazina.

INSiGHTS Motovun, Hrvatska 2017 3INSiGHTS Motovun, Hrvatska 2017 4

Poslednja stanica studijske posete bila je crkva Sv. Marije na Škriljinah, koja se nalazi na groblju u bliziniBerama. U crkvi je sačuvano jedno od najznačajnijih dostignuća istarskog srednjovekovnog slikarstva -dobro očuvane kasnogotičke freske koje skoro u potpunosti pokrivaju unutrašnje zidove crkve koju jenapravio majstor Vincent iz Kastava. Najjači utisak ostavlja freska nazvana "Ples mrtvaca", gde pred našimočima kraljevi, trgovci, kardinali, pa čak i sam papa, plešu ruku pod ruku sa smrću.

Sledeća multilateralna studijska poseta biće organizovana u Mađarskoj, u martu 2018. godine.

O projektu

Projekat je odobren u okviru Interreg dunavskog transnacionalnog programa sa periodomimplementacije od 30 meseci (januar 2017 – jun 2019). Projekat je finansiran sredstvima Evropskogregionalnog fonda za razvoj (ERDF) I sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

INSiGHTS projekat se bavi pronalaženjem rešenja za povećanje atraktivnosti regiona za turiste krozstrategije razvoja turizma koje se fokusiraju na zaštitu prirodnih i kulturnih resursa. Regioni koji suobuhvaćeni projektom INSiGHTS imaju izvanredne prirodne i kulturne resurse, a u isto vreme imaju velikipotencijal u vezi sa brzo rastućim trendom razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma.

Partneri blisko sarađuju sa stejkholderima u osam regiona kako bi dobili relevantne povratne informacije salokalnog nivoa o trenutnoj situaciji u oblasti turizma, kao i ideje i predloge vezano za mogućnosti za spori,zeleni i zdravi turizam. Biće izrađeno osam strategija razvoja održivog turizma razvijenih od stranepartnerskih regiona i biće prilagođene čitavom dunavskom regionu.

Za više informacija o projektu INSiGHTS, molimo Vas posetite: www.interreg-danube.eu/insights

INSiGHTS

Kontakt:

Emőke Tóth, Vodeći partnerPons Danubii – evropska asocijacija za teritorijalnu saradnju, Námestie generála Klapku 1, Komárno,SlovačkaEmail: komunikacia@ponsdanubii.eu, telefon: +421 353 811 327

Eva Vovk, Koordinator komunikacionih aktivnostiRazvojni centar Srca Slovenije, Kidričeva 1, 1270 Litija, SlovenijaEmail: eva.vovk@razvoj.si, telefon: +386 1 896 27 17
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft