05.06.2013 | InDoc Centar

Sastanak opština Šumadije i Pomoravlja povodom EXCHANGE 4 programa

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji je raspisala poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.

Opšti cilj Programa EU EXCHANGE 4 je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga  u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim politikama i praksom EU.

U svrhu promocije programa Exchange 4, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će organizovati sastanak za gradove i opštine sa teritorije Šumadije i Pomoravlja.

Sastanak će se sastojati iz 2 dela:
- plenarni deo u okviru kojeg će se promovisati program i
- radni deo koji će za cilj imati identifikaciju i razradu projektnih ideja sa kojima će se potencijalno aplicirati za sredstva EXCHAGE 4 programa.

Sastanak će biti održan u petak 7. juna u terminu od 11 do 15 časova u hotelu Kragujevac –Nova Sicilijana.

Uslove konkursa sa pripadajućom aplikacionom dokumentacijom možete preuzeti i sa našeg sajta.Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft