05.07.2017 | Razvoj MSPP

Rok za prijavu na konkurs za start up inovativne biznis ideje otvoren do kraja 2017. godine

U okviru projekta “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Biznis inovacioni centar Kragujevac objavljuje javni poziv za start up inovativne biznis ideje.

Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže inovativne početničke (start up) preduzetničke ideje zasnovane na principima inovativnosti I kreativnosti sa najvećim potencijalom održivosti u okviru sektora kreativnih industrija (izdavaštvo, štampani mediji, grafička, reklamna, muzička i filmska industrija, dizajn, radio, televizija I informacione tehnologije).

Predlagači najbolje ocenjenih preduzetničkih ideja će dobiti podršku u daljem razvoju svog inovativnog proizvoda ili usluge kroz:

1. Pohađanje obuka iz Standardizovanog seta obuka za preduzetnike (iz nacionalnog programa) na teme:   

- Kako započeti sopstveni biznis – START UP PAKET  

- Мarketing i prodaja   - Elektronsko poslovanje

2. Usluga mentoringa u trajanju od 5 sati

3. Mogućnost korišćenja prostora i opreme kreativnog Haba (koji se nalazi u Biznis inovacionom centru) za testiranje svoje ideje tj. koncepta.

4. Uključivanje u rad osnovanog udruženja Kreativnog klastera kreativnih industrija Centralne Srbije

5. Podršku prilikom osnivanja i registracije privrednog subjekta

Konkurs je produžen do kraja  2017. godine

Formular za prijavu možete preuzeti ovde

Detaljno popunjen formular sa poslovnom idejom treba poslati na adresu officekg@redasp.rs.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja na 034/302-701 ili 300-575.
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft