26.11.2021 | REDASP

Regionalni sastanak ključnih aktera u turizmu Šumadije i Pomoravlja

25. 11. 2021. godine održan je regionalni sastanak ključnih aktera u razvoju turizma u Šumadiji i Pomoravlju. Glavna tema sastanka bila je osnivanje destinacijske menadžment organizacije za Šumadiju i Pomoravlje i predstavljen je funkcionalni model DMO sa finansijskim planom. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih turističkih organizacija, kao i predstavnici privatnog sektora. Postignuta je generalna saglasnost sa predloženim konceptom, a u narednom periodu biće preduzete pravne aktivnosti i procedure za uspostavljanja tranzicionog modela do potpunog osamostaljivanja DMO. Formiranje DMO se odvija u sklopu projekta „Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u Centralnoj Srbiji – Šumadiji i Pomoravlju“ . Projekat se realizuje kao pilot u okviru šireg projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ koji finansiraju Evropska unija i nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.


Na sastanku su predstavljene i ostale aktivnosti na projektu koje su usmerene na definisanje marketing plana i marketing miksa za tri turistička proizvoda, zatim identifikacija i predstavljanje investicionih mogućnosti u oblasti turizma, kao i obuke za unapređenje regionalnih kapaciteta za korišćenje sistema eTurista i na teme potencijalnih izvora finansiranja i digitalnog marketinga za pružaoce usluga u turizmu.


turizamturizam 1turizam 2

Podeli/Cuvaj
Program za nabavku opreme
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
WIDE projekat
EU Integracije
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft