12.04.2017 | Razvoj MSPP

Regionalna radionica “Nove perspektive Balkanskih vina”

swgvinariredasp

Dana 23.-24. februara 2017.godine u Beogradu, održana je dvodnevna   Regionalna radionica “Nove perspektive Balkanskih vina”. 

Ovaj međunarodni skup organizovan od strane Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope i Regionalne agencije za ekonomski razvojŠumadije i Pomoravlja,  rezultat je zajedničkih napora i saradnje u cilju da se ohrabri razvoj vinskog sektora na Balkanu.

Radionicu je svojim obraćanjem otvorio je g-din Željko Sertić, direktor Razvojne agencije Srbije istakavši da je sektor proizvodnje vina važan pokretač ekonomskog i ravnomernog teritorijalnog razvoja naročito imajući u vidu pozitivan rastući trend kada su u pitanju zasadi pod vinogradima i broj privatnih podruma. Gospodin Sertić se osvrnuo i na pokazatelje koji govore da postoji i tendencija porasta proizvodnje vina čemu u značajnoj meri doprinose novosnovane male vinarije koje u trzisnoj konkurenciji sa velikim proizvodjacima svoju prednost vide upravo u kvalitetu.

Nasuprot tome, male vinarije imaju i citav niz ogranicenja i barijera sa kojima se suocavaju pre svega u pristupu tehnologijama i inovativnom pristupu proizvodnji a koje je obzirom na ograničene pojedinačne kapacitete najefikasnije rešiti udruživanjem proizvođača.

Kao primer dobre prakse za prevazilaženje problema sa kojima se novosnovane vinarije kao i svi novosnovani biznisi susreću, g-din Sertić je naveo projekat METRIS wine, finansijski podržan od strane razvojne agencije Srbije koji implementira Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa  Udruženjem vinara Šumadije.

Projekat koji ima za cilj da doprinese privrednom razvoju teritorije Šumadije i Pomoravlja i svojevrstan je početak  nove etape u razvoju Šumadijskog vinskog rejona jer pored kupovine zajedničke laboratorije članovima udruženja vinara Šumadija omogućio i proizvodnju zajedničkog brenda, vina "Šumadija“ koje će javnosti biti predstavljeno na 8 sajmu vina BeoWine u Beogradu, 24.2.20017.  Poželevši učesnicima uspešan rad gospodin Sertić je podvukao spremnost Razvojne agencije Srbije da podrži ovu inicijativu.

Pored predstavnika udruženja vinara i institucija podrške (Regionalnih razvojnih agencija) sa teritorije Makedonije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, u paralelnoj sesiji su zasedali i predstavnici resornih minstarstava i naučno istraživačkih institucija ovih zemalja u okviru  Regionalne stručne savetodavne radne grupe o vinu u Jugoistočnoj Evropi.

12
3


Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft