04.11.2013 | InDoc Centar

REDASP učestvovala na 3.sastanku upravnog odbora na projektu LEGEND


Predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP), članovi projektnog tima na projektu LEGEND učestvovali su u Kopru, Sloveniji u periodu od 28. - 31.10.2013.godine na trećem sastanku Upravnog odbora  na projektu LEGEND.

Cilj sastanka je analiza realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata u okviru radnih paketa, svih partnera, definisani projektom LEGEND (Low Enthalpy Geothermal ENergy Demonstartion cases for Energy Efficient building in Adriatic area) u okviru programa IPA Adriatic Cross Border Cooperation.

Na sastanku je napravljen presek realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata u okviru radnih paketa WP2, WP3, WP 4.3 i WP5 i definisan plan aktivnosti za naredni period.

Zvanično je započeto sa implementacijom projektnih aktivnosti u okviru WP 5 paketa. Regionalna agencija je prezentovala prvog i drugog dana Upravnog odbora realizovane aktivnosti u okviru  sledećih paketa:

  • WP 4.3 uspešno sprovedena procedura ugovaranja za izradu Pred-Investicione studije. Pred-investiciona studija (Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projketom) za primenu sistema grejanja i hlađenja, za Zatvoreni bazen u Kragujevcu, uz primenu GE niske entalpije i ostalih OIE će dati predlog za izbor adekvatnih tehnoloških rešenja uz dodatnu analizu ekonomskih i ekoloških prednosti korišćenja OIE.
  • WP 5 uspešno održanu  Lokalnu tehničku radionicu - LOCAL TECHNICAL WORKSHOP-a pod nazivom “Energetska efikasnost i geotermalna enregija niske entalpije – ekolška odgovornost i ekonomska isplativost”.

kopar 2913-1kopar 2913-2kopar 2913-3
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft