07.03.2017 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za učešće u programu promocije izvoza

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza. Program realizuje Razvojna agencija Srbije i obuhvata aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu.

Program se sastoji iz dve komponente.

KOMPONENTA I namenjena je privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja izvoznih prihoda.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada.

Sredstva se mogu koristiti za:

 • zakup i izgradnju izlagačkog prostora
 • izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu)
 • organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera

Sajam za koji se podnosi prijava mora:

 • biti međunarodnog karaktera
 • na njemu moraju učestvovati preduzeća iz najmanje 5 zemalja
 • da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine

Jedan privredni subjekat po ovom programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

Razvojna agencija Srbije sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000 dinara.

Opravdani troškovi sajamskih aktivnosti su troškovi koji su stvarno nastali od strane korisnika i pod njima se podrazumevaju:

 • Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu
 • Troškovi izrade promotivnog materijala
 • Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera

Javni poziv za Komponentu I je otvoren do utroška sredstava.

Prijave projekata u okviru Komponente I sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom podnose se Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja lično ili preporučenom poštom.

KOMPONENTA II je namenjena podršci projektima koje predlažu RRA, privredne komore, udruženja i klasteri, a koji su namenjeni organizaciji kompanijskih misija na ciljanim inostranim tržištima.

Pravo na dodelu sredstava u okviru ove komponente imaju udruženja ( klasteri i NVO), Regionalne razvojne agencije i privredne komore.

Projektne aktivnosti prihvatljive ovim programom su:

 • priprema i realizacija putovanja
 • organizovanje poslovnih sastanaka
 • organizovanje posete  privrednih subjekata i organizacijama koje mogu biti partneri učesnicima kompanijske misije
 • izrada promotivnog materijala

Jedan podnosilac prijave po ovoj komponenti može konkurisati za maksimalno 5 kompanijskih misija za MMSPP iz različitih sektora.

Razvojna agencija Srbije sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000 dinara.

Opravdani troškovi projektnih aktivnosti su troškovi koji su stvarno nastali od strane korisnika i pod njima se podrazumevaju:

 • Troškovi upravljanja projektom
 • Troškovi putovanja i smeštaja članova projektnog tima
 • Troškovi organizacije kompanijske misije
 • Troškovi za povećanje vidljivosti projekta, informisanje i publicitet
 • Troškovi za usluge spoljnih saradnika

Javni poziv za Komponentu II je otvoren 60 dana od dana objavljivanja (3. marta 2017. godine).

Prijave projekata u okviru Komponente II sa svom pratećom dokumentacijom podnose se Razvojnoj agenciji Srbije, lično ili preporučenom poštom u štampanom i elektronskom obliku.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft