07.03.2017 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Razvojna agencije Srbije raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Program koji Razvojna agencija Srbije realizuje u saradnji sa Regionalnim razvojnim agencijama ima za cilj unapredjenje preduzetništva, poslovnog ambijenta, povećanje konkurentnosti sektora MMSPP i razvoj poslovne infrastrukture.

Program se sastoji iz tri komponente:

KOMPONENTA I namenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, posluju duže od dve godine i čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Ukupan budžet za Komponentu I iznosi 30.000.000 dinara, od čega su sredstva raspodeljena na sledeće aktivnosti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja - 300.000 odnosno 500.000 dinara u zavisnosti od toga da li se konkuriše za jednu ili više podaktivnosti
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000 dinara
 • Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000 dinara
 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže - do 300.000 dinara
 • Marketing novog proizvoda - do 300.000 dinara

Javni poziv za Komoponentu I je otvoren 60 dana od dana objavljivanja (3. marta 2017. godine).

Prijave projekata u okviru Komponente I sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom podnose se Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja lično ili preporučenom poštom, u dva primerka.

KOMPONENTA II ima za cilj umrežavanje privrednih subjekata, a pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju klasteri, poslovna udruženja, zadruge i poslovni inkubatori koji ispunjavaju uslove predviđene programom.

Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:

 • nabavka zajedničke proizvodne opreme
 • infrastrukturno opremanje zajedničkog postojećeg ili novog radnog prostora
 • adaptacija zajedničkog postojećeg ili novog radnog prostora•    razvoj zajedničkog procesa proizvodnje.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV, a u maksimalnom iznosu do 2.000.000 dinara.

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja (3. marta 2017. godine).

Prijave projekata u okviru Komponente II sa svom pratećom dokumentacijom podnose se Razvojnoj agenciji Srbije, lično ili preporučenom poštom u štampanom i elektronskom obliku.

KOMPONENTA III ima za cilj kreiranje lanaca dobavljača i namenjena je MMSPP čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada, imaju potpisan zajednički Memorandum/ Predugovor/ Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem.

U okviru jedne prijave predlog projekta podnose najmanje dva MMSPP koja čine/će činiti lanac dobavljača.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu, u okviru koje svako od MMSPP može da konkuriše za samo jednu aktivnost.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno, po MMSPP, kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Ukupan budžet za Komponentu III iznosi 30.000.000 dinara, od čega su sredstva raspodeljena na sledeće projektne aktivnosti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja - 300.000 odnosno 500.000 dinara u zavisnosti od toga da li se konkuriše za jednu ili više podaktivnosti
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000 diinara
 • Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000 dinara
 • Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme – do 2.000.000 dinara

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Prijave projekata u okviru Komponente III sa svim pratećom dokumentacijom podnose se Razvojnoj agenciji Srbije, lično ili preporučenom poštom u štampanom i elektronskom obliku.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft