07.03.2017 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja

Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstva u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja.

Cilj programa je povećanje konkuretnosti mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kroz razvoj i unapređenje usluga koje podnosioci prijava pružaju krajnjim korisnicima, a realizovaće se kroz sledeće aktivnosti:

 • Promociju preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;
 • Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;
 • Razvoju novih usluga namenjenih MMSPP;
 • Unapređenju postojećih usluga namenjenih MMSPP

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi podnosioci prijava koji pripadaju sledećim grupama:

 • Udruženjima (klaster, poslovno udruženje, nevladina organizacija i sl.);
 • Regionalnim razvojnim agencijama (RRA);
 • Poslovnim inkubatorima (PI);
 • Naučno tehnološkim parkovima (NTP);
 • Privrednim komorama (PK) i
 • Naučno istraživačkim organizacijama (NIO).

Svaki Podnosilac prijave može da kandiduje najviše dva projekta, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV. Bespovratna sredstva po projektu se odobravaju u rasponu od 500.000 do 3.000.000 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi za koji su stvarno nastali od strane korisnika i u njih spadaju:

 • Troškovi  pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.)
 • Troškovi izrade analiza
 • Troškovi razvoja i unapređenja usluga za MMSPP
 • Troškovi za povećanje vidljivosti projekta- reklame
 • Troškovi upravljanja projektom

Javni poziv je otvoren dok se sredstva ne utroše.

Prijave projekta sa svom pratećom dokumentacijom podnose se Razvojnoj agenciji Srbije, lično ili preporučenom poštom, u štampanom i elektronskom obliku (na USB) .

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft