07.03.2017 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške izvoznicima. Program realizuje Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Regionalnim razvojnim agencijama.

Cilj programa je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, povećanje prisutnosti i ostvarivanje prihoda na inostranim tržištima.

Program se sastoji iz dve komponente.

KOMPONENTA I je namenjena pripremi za izvoz mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika koji još uvek ne izvoze, ali poseduju potencijal, odnosno zainteresovane su za izvoz.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri, regionalne razvojne agencije, privredne komore, udruženja, fakulteti i instituti a koji mogu da konkurišu samostalno ili kao članovi Konzorcijuma.

Druge organizacije koje se bave podrškom privredi (poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi i slično), kao i privredna društva i preduzetnici kod kojih konsultantske aktivnosti predstavljaju pretežnu delatnost, mogu da konkurišu jedino kao članovi Konzorcijuma.

U okviru Komponente I mogu se realizovati sledeće vrste aktivnosti:

 • Razvoj programa obuka i održavanje obuka za sticanje opštih znanja i veština potrebnih za izvoz
 • Razvoj programa individualnog savetovanja/ mentoringa za MMSPP
 • Razvoj programa obuka i održavanje obuka i/ili savetovanja za pripremu plana izvoza prilagođenog privrednom subjektu
 • Organizovanje sticanja praktičnih iskustava u oblasti izvoza

Svaki podnosilac prijave po ovom programu može podneti maksimalno tri prijave, samostalno ili kao član Konzorcijuma. Ukoliko se prijava podnosi u ime Konzorcijuma, svi članovi Konzorcijuma moraju da ispune navedene opšte uslove koje važe za podnosioca prijave.

Razvojna agencija Srbije sufinansira do 60% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane Razvojne agencije Srbije za ovu komponentu je 1.000.000 dinara po projektu.

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja (3. marta 2017. godine).

Prijave projekata u okviru Komponente I sa svim pratećom dokumentacijom podnose se Razvojnoj agenciji Srbije, lično ili preporučenom poštom u štampanom i elektronskom obliku.

KOMPONENTA II je namenjena mikro, malim, srednjim privrednim društvima i preduzetnicima koji su realizovale makar jedan izvozni posao. MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili kao Konzorcijum (Konzorcijum mora činiti minimum 3 MMSPP).

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada.

U okviru Komponente II mogu se realizovati sledeće aktivnosti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja u funkciji podizanja konkurentnosti na inostranim tržištima
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda i sl.)
 • Izrada plana izvoza
 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrana tržišta,
 • Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima
 • Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje•    Okupljanje izvoznika po tržištima

Jedan privredni subjekat ili Konzorcijum, po ovoj komponenti može podneti jednu prijavu.

Razvojna agencija Srbije sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV-a. Podnosilac prijave može konkurisati za jednu ili više aktivnosti, s tim što maksimalan ukupni iznos bespovratnih sredstava ne može preći 1.000.000 dinara.

Javni poziv za Komponentu II je otvoren do utroška sredstava.

Prijave projekata u okviru Komponente II sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom podnose se Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja lično ili preporučenom poštom.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft