25.05.2017 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa

Razvojna agencija Srbije objavila javni poziv za realizaciju standardizovane usluge mentoringa za MMSP i zadruge. Program se realizuje preko Akreditovanih regionalnih razvojnih agenicija, a u skladu sa Programom Ministarstva privrede Standardizovani set usluga za  MMSP i preduzetnike.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u koje stručno lice - mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem ili upravom privrednog subjekta (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika. Odgovorno lice ili uprava privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje trenutna situacije u privrednom subjektu/zadruzi;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta/zadruge;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama,        i konsultantskim uslugama;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadrug;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Konsalting i Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Pravo na učešće u javnom pozivu imaju

 • MMSP i preduzetnici koji su registrovani na teritoriji Srbije, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću;
 • Zadruge koje se bave proizvodnjom ili preradom, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću.

Zainteresovani privredni subjekti podnose prijave u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre aprila 2014. godine;
 • Zadruge.

Dokumentacija se podnosi Regionalnoj agenciji, u dva primerka. Rok za podnošenje prijave je 45 dana od objavljivanja (23.5.2017. godine).

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft