27.02.2018 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji nisu poslovali sa gubitkom u prethodne dve godine.

Sredstva po ovom programu mogu se koristiti za:•    kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora, koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda•    kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje•    trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja•    nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos ulaganja od 80% finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Rok otplate je do deset godina uz grejs period do godinu dana za pravna lica, odnosno osam godina uz grejs period do jedne godine za preduzetnike. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ukoliko privredni subjekti imaju sedište u nedovoljno razvijenim i izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave ili na istim obavljaju poslove i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva, kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule iznosi 1,4% godišnje uz garanciju banke i 2,8% godišnje, uz ostala sredstva obezbeđenja.

Sredstva se dodeljuju za sve privredne subjekte u iznosu od 1.250.000,00 dinara do 62.500.000,00 dinara. Po ovom programu, izuzetno za preduzetnike, minimalni iznos ukupnog ulaganja je 375.000,00 dinara.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2018. godine.

Javni poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft