30.01.2019 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu sredstava korisnicima u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji nisu poslovali sa gubitkom u prethodne dve godine.

Sredstva po ovom programu mogu se koristiti za:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora;
  • kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
  • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
  • nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% vrednosti ulaganja, odnosno do 30% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos ulaganja od 80% odnosno 70% finansiraće se iz kredita Fonda.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Rok otplate je do deset godina uz grejs period do godinu dana za pravna lica, odnosno osam godina uz grejs period do jedne godine za preduzetnike. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Javni poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft