01.06.2024 | Razvoj teritorije

Projekat RurALL: Revitalizacija ruralnih zajednica putem obnove starih objekata i primenom koncepta Novi evropski Bauhaus


Depopulacija sela je jedan od velikih zajedničkih izazova u Dunavskoj makro regiji. U cilju rešavanja problema REDASP se pridružila konzorcijumu na projektu RurALL koji se bavi pitanjem na koji način se može iskoristiti potencijal ruiniranih, napuštenih ili nedovoljno iskorišćenih objekata kako bi se ljudi vratili u sela. U analizi problema i iznalaženju rešenja projekat primenjuje pristup novi evropski Bauhaus.  Ovaj pristup podrazumeva uključivanje stanovništva, sagledavanje njihovog mišljenja, potreba, ideja i vizije razvoja lokalne zajednice, zatim odgovorno ponašanje prema životnoj sredini i osmišljavanje savremenih i atraktivnih arhitektonskih rešenja, kreativnog dizajna i stavljanje estetike u prvi plan kada god je to moguće.

Glavni cilj projekta je da se razvije model upravljanja i lokalna politika za rešavanje problema depopulacije u ruralnim oblastima, sa posebnim fokusom na korišćenje potencijala neiskorišćenih objekata i njihovo pretvaranje u funkcionalne i atraktivne prostore. Veoma važan cilj je postići pozitivan efekat na lokalno stanovništvo, inspirisati osećaj ponosa i pripadnosti zajednici, kao i privući nove ljude za život u selu.

Namera je da se projektom okupi što veći broj stručnjaka iz različitih oblasti, donosilaca odluka i građana svih generacija, a da se zatim realizuje razmena znanja i iskustva, kako transnacionalno, tako i međugeneracijski, analiza primera dobre prakse i razmišljanja o inovativnim rešenjima.

Očekuje se rast interesovanja lokalne samouprave za bavljenje inovativnim rešenjima i unapređenje institucionalnih kapaciteta.

Glavni rezultati projekta:

-          Osnivanje transnacionalne mreže ruralnih zajednica i stručnjaka

-          Identifikacija i mapiranje starih, neiskorišćenih i napuštenih objekata

-          Unapređenje funkcionalnosti i namene ili prenamena objekata - razvijanje ideja za renoviranje kroz angažovanje zajednice;

-          Razvoj poslovnih modela za finansiranje renoviranja zgrada;

-          Model upravljanja na više nivoa

Konzorcijum okuplja 14 partnera I 7 pridruženih partnera iz 11 zemalja Dunavske regije. RurALL projekat je odobren za finansiranje u okviru  Interreg Danube Programme 2021-2027 prvog poziva za podnošenje predloga projekata. Ukupan budžet projekta je 2.597.692,50 EUR, a učešće Interreg Danube programa: 2.078.154,00 EUR.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije I Pomoravlja će biti odgovorna za realizaciju aktivnosti u Srbiji uz podršku opštine Despotovac kao pridruženog partnera, na čijoj teritoriji će se odvijati pilot projekat.


            rurall sajt

 

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft