04.02.2020 | REDASP

Programi podsticanja preduzetništva Fonda za razvoj RS

Fond za razvoj RS objavio je javne pozive u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini i Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini, koje zajednički realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj RS.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do pet godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
 • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
 • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga za MSPP, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Novine u Programu za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu:

 • tekuće održavanje prostora do 350.000,00 RSD umesto dogradnje, adaptacije, sanacije i rekonstrukcije
 • operativni troškovi kao TOS (20%)
 • dozvoljeno finansiranje alkoholnih pića
 • mogu da konkurišu oni koji su registrovani 2 godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva (registrovani 2018, 2019. i 2020. godine)

Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate od deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i od osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za preduzetnike. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
 • kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Novine u Programu za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu:

 • pravo da učestvuju u Programu imaju i velika preduzeća
 • umesto potvrda suda, MUP-a i PU, dostavljaju se izjave
 • dozvoljena nabavka računarske opreme
 • TOS najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja
 • dozvoljeno finansiranje proizvodnje alkoholnih pića, nabavke mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti, informacionih tehnologija i visokotehnoloških usluga, dostavna vozila za delatnost pripreme i posluživanja hrane i pića

Javni poziv, uputstvo o sprovođenju programa i prateću konkursnu dokumentaciju za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini možete preuzeti OVDE.

Javni poziv, uputstvo o sprovođenju programa i prateću konkursnu dokumentaciju za Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini možete preuzeti OVDE.

Javni pozivi su otvoreni dok se raspoloživa sredstva za oba navedena programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Fond za razvoj RS će početi sa prijemom zahteva 07.02.2020. godine.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft