15.10.2019 | Razvoj MSPP

Programi podrške razvoju inovacija Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost (http://www.inovacionifond.rs/) raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija kroz Program ranog razvoja i Program saradnje nauke i privrede.

U okviru Programa ranog razvoja, Fond može dodeliti sredstva u iznosu do 80.000 evra po projektu, a za program se mogu prijaviti mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji, u većinskom privatnom srpskom vlasništvu i ne starija od pet godina. Po prvi put od ovog javnog poziva, prijavu mogu da podnesu i timovi, koji će biti u obavezi da registruju preduzeće tek u slučaju da njihov projekat bude odobren za finansiranje. Finansiranjem koje Fond dodeljuje se pokriva maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, čije trajanje je do 12 meseci.

Kroz Program saradnje nauke i privrede dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Podrška omogućava konzorcijumima da realizuju zajedničke projekte kako bi stvorili proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese visoke vrednosti kroz primenjeno istraživanje i razvoj. Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.

Sredstva za realizaciju oba programa se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

  • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
  • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
  • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
  • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
  • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
  • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije;
  • Naknada za članove konzorcijuma (ne računajući Glavnog podnosioca Prijave) - za Program saradnje nauke i privrede

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora.

Priručnike za oba programa sa kriterijumima i detaljnim instrukcijama za podnošenje prijava možete preuzeti OVDE.

Кompletan set neophodne dokumentacije za Program ranog razvoja možete preuzeti na internet stranici Fonda putem linka http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar.

Кompletan set neophodne dokumentacije za Program saradnje nauke i privrede možete preuzeti na internet stranici Fonda putem linka http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2019.

Prijave za oba programa se podnose elektronski, putem linka za apliciranje http://www.inovacionifond.rs/prijava.

Rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2019. godine do 15 časova.

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft