16.08.2019 | REDASP

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. godinu

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. godinu

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Razvojnom agencijom Srbije (RAS) raspisao je Javni poziv kompanijama za učešće u Programu podrške digitalnoj transformaciji MMSP (https://cdt.org.rs/index.php/2019/07/01/poziv-kompanijama-da-se-prijave-za-program-podrske-mmsp-2019/).

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP obuhvata dva ključna elementa za MMSP:

•    Ekspertsku analizu i razvoj Strategije za preduzeća, koje vrše sertifikovani konsultanti

•    Podršku pri implementaciji rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije

Program ima za cilj da se preduzećima obezbedi mogućnost digitalne transformacije uz podršku i vođenje od strane sertifikovanih i iskusnih konsultanata, i to sprovođenje ekspertske analize besplatno i izradu i implementaciju Strategije uz 50% sufinansiranja.

Uslovi koje MMSP treba da ispuni su:

•    Da je u trenutku objavljivanja javnog poziva registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;

•    Da je u većinskom privatnom vlasništvu;

•    Da nad njim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;

•    Da je izmirilo sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

•    Da ima najmanje 5 zaposlenih, odnosno najviše 249 zaposlenih;

•    Da nije imalo zabranu obavljanja delatnosti u 2018. godini

Podrška MMSP u okviru Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP sadrži pet elemenata:

•    Onlajn samoprocenu

•    Ekspertsku analizu (Faza I)

•    Razvoj Strategije (Faza II)

•    Implementaciju (Faza III)

•    Verifikacija implementacije (Faza IV)

Ovi elementi hronološki pokrivaju ceo ciklus Programa: od podnošenja zahteva (Onlajn samoprocena) do verifikacije implementacije projekta za MMSP (Faza IV).MMSP može proći samo kroz Fazu I bez finansijskog učešća, takođe može konkurisati za Faze I i II, a može konkurisati i za sve 4 faze Programa.

Sva preduzeća koja konkurišu su u obavezi da popune onlajn samoprocenu dostupnu putem sledećeg linka: http://cdt.org.rs/index.php/upitnik-za-firme/

Podaci dobijeni preko onlajn samoprocene pretvaraju se u bazu kratkih profila preduzeća za svakog podnosioca zahteva. Ove profile preduzeća će zatim koristiti dodeljeni sertifikovani konsultanti, kao osnovne informacije i početnu tačku za konsalting o Ekspertskoj analizi.

Onlajn samoprocena je besplatna i otvorena za bilo koje MMSP koje ispunjava kriterijume prihvatljivosti.

Nakon online samoprocene, prve dve faze Programa se koordiniraju i implementiraju od strane Centra za digitalnu transformaciju, dok treću fazu Programa sprovodi Razvojna agencija Srbije i namenjena je MMSP koja su prošla kroz prethodne dve faze.

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za treću fazu Programa.  Raspoloživa sredstva za implementaciju Strategije se odobravaju pojedinačno korisnicima treće faze kao sufinansiranje, u visini do 50% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV-a.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava za implementaciju Strategije po korisniku je 600.000,00 dinara.

Priručnik Centra za digitalnu transformaciju i Javni poziv sa konkursnom dokumentacijom RAS-a možete preuzeti OVDE

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Za dodatne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.


Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft