03.05.2017 | Razvoj MSPP

Produžen rok za dostavljanje prijava po osnovu Javnih poziva Razvojne agencije Srbije

Razvojna agencija Srbije je produžila rok za dostavljanje dokumentacije po osnovu programa podrške namenjenim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima u okviru kampanje „Kreiraj život“.

Za sve programe kod kojih je rok prijave bio 5.maj 2017. godine, produžen je i trajaće do 19. maja 2017. godine.

Prijave sa svom pratećom dokumentacijom se predaju Regionalnoj agenciji, lično ili preporučenom poštom, u dva primerka.

Najljubaznije molimo sve koji su zaintersovani za apliciranje i pripremaju dokumentaciju, da nam istu dostave pre navedenog roka, kako bismo sukcesivno prosleđivali Razvojnoj agenciji Srbije na obradu.

Za sva dodatna pitanja i podršku svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft