23.01.2018 | REDASP

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu

U ponedeljak, 22. januara 2018. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Regionalne agencije za ekonomski razvoja Šumadije i Pomoravlja.

Sporazum su potpisali dekan Fakulteta prof. dr Petar Veselinović i direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoja Šumadije i Pomoravlja gospodin Nenad Popović.

Ekonomski fakultet Sporazum 1

Strane potpisnice sporazuma su saglasne da  zajednički rad sprovode kroz:

  1. Pripremu i implementaciju projekata (domaćih i međunarodnih), programa i inicijativa;
  2. Organizaciju stručnih seminara, skupova, savetovanja i promotivnih događaja;
  3. Organizaciju i sprovođenje istraživanja, studija i analiza u oblastima definisanim sporazumom;
  4. Poslove u oblasti strateškog planiranja u oblasti razvoja na regionalnom i lokalnom nivou;
  5. Organizacije obuka i stručnih usavršavanja studenata i ostalih zainteresovanih subjekata.


Strane potpisnice su saglasne da se formira Implementacioni tim, sastavljen od predstavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Regionalne agencije za ekonomski razvoja Šumadije i Pomoravlja, koji će odrediti način komunikacije i sprovođenja Sporazuma, definisati godišnje akcione planove i pratiti njihovu realizaciju i organizovati pripremu i realizaciju zajedničkih projekata.

Ekonomski fakultet Sporazum 2
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft