31.01.2017 | Razvoj MSPP

Potpisan Memorandum o razumevanju sa Savezom Srba u Švedskoj

Na poziv Saveza Srba u Švedskoj, predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja boravili su u Stockholmu u periodu 26-28.01.2017 godine. Povod za ovu posetu bio je potpisivanje Memoranduma o razumevanju,  čime je ozvaničena višemesečna komunikacija započeta uz podršku i na inicijativu Udruženja srpsko-švedskog prijateljstva. Tokom prijema delegacije u Ambasadi Republike Srbije u Švedskoj, konzulki Biljani Ranković Bekić, šefici konzularnog odeljenja pri Ambasadi, predstavljen je opseg delovanja Regionalne agencije kao i privredne aktivnosti na teritoriji Šumadije i Pomoravlja s čim u vezi je razmatrana mogućnost promocije regiona tj. Šumadijske vinske regije u okviru promotivnog događaja koji Ambasada Republike Srbije u Švedskoj planira da organizuje na jesen. G-đa Ranković Bekić je pozdravila početak formalne saradnje kao i ciljeve definisane Memorandumom i ponudila podršku Ambasade u svim segmentima.

Dve organizacije su memorandumom prepoznale potrebu kontinuirane projektne saradnje koja za cilj ima  prenos iskustava  i razmenu dobrih praksi u oblasti kulture, obrazovanja, socijalnih reformi i ekonomije. Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju tokom Svečane sednice Skupštine Saveza Srba, zvanično su 30.01.2017 godine počeli sa radom i deskovi u Kragujevcu (REDASP) i Stockholmu( Savez Srba u Svedskoj) u okviru kojih svi zainteresovani pojedinci i organizacije mogu dobiti:

- informacije o uslovima poslovanja na teritoriji Šumadije i Pomoravlja

- kontakt i informacije o sličnim organizacijama u okruženju

- informacije o postojanju i poslovanju privrednih subjekata iz definisanih sektora (profili i kontakti),

- mogućnost organizacije tematskih studijskih ili poslovnih poseta teritoriji

- informacije koje se odnose na opšte uslove poslovanju na tržistu Kraljevine Švedske

- informacije i kontakte sa firmama zainteresovanim za trgovinu, izvoz i distribuciju proizvoda sa teritorije Republike Srbije

- organizovanje stručnih studijskih praksi u oba smera itd.

Tokom posete održan je i sastanak sa uspešnim preduzetnicima; tom prilikom su od strane predstavnika REDASP prezentovane mogućnosti i prednosti ulaganja u Srbiju, razmatrane su potrebe tržišta Švedske za robama i uslugama sa teritorije Srbije, a susret je zaključen zajedničkom konstatacijom da je ekonomska saradnja dijaspore i matice moguća i realna te shodno tome, dogovorena poseta privredne delegacije srba iz Švedske Šumadiji I Pomoravlju za septembar 2017.godine.

     1

     3    2


Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft