06.09.2017 | REDASP

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA ESCO

Ministarstvo spoljnih poslova tj. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, nakon evaluacije pristiglih predloga po objavljenom konkursu, odobrila je finansiranje projekta Platforma  srpsko-švedske  ekonomske kooperacije (ESCO) koji su zajednički podneli Sabez Srba u Švedskoj i REDASP.

Uspostavljanje i očuvanje kontinuiteta u jačanju odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu svakako je aktivnost od najšireg značaja kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou naročito imajući u vidu da se radi o resursu koji nije dovoljno iskorišćen.  Pokretanje mehanizama i aktivnosti koji će dovesti do stvaranja pozitivne klime za masovnije pokretanje biznisa u Šumadiji i Pomoravlju od strane predstavnika dijaspore, uspostavljanje novih i inteziviranje postojećih poslovnih kontakata tj. razvijanje poslovne saradnje u najširem smislu mogu da doprinesu ekonomskom razvoju regiona.

Projekat Platforma  srpsko-švedske  ekonomske kooperacije (ESCO) će u prvoj fazi naročito biti usmeren na promociju našeg regiona; s tim u vezi  delegacija predstavnika RAS i REDASP u Švedskoj će prezentovati naše investicione potencijale i mere podrške investicijama nakon čega sledi uzvratna poseta od strane preduzetnika srpskog porekla koji rade i žive u Švedskoj a koji će imati prilike da se sretnu sa uspešnim preduzetnicima iz regiona koji kvalitetom svojih proizvoda, savremenim tehnologijama i poslovanjem mogu robama i uslugama da odgovore zahtevnom tržistu Švedske.

Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft