19.07.2018 | Razvoj MSPP

OTVORENI POZIV za mala i srednja preduzeća iz AUTOMOBILSKOG I / IlI ELEKTRONSKOG SEKTORA da učestvuju u pilot testiranju Laboratorije sa računarima visokih performansi u okviru projekta InnoHPC

UVOD

Projekat InnoHPC se finansira u okviru programa INTERREG Dunav Transnacionalna saradnja, uz podršku fondova Evropske unije (ERDF, IPA), sufinansiranog od strane partnera na projektu ili iz nacionalnog javnog sufinansiranja i državnih doprinosa.

Osnovni cilj InnoHPC-a je stvaranje transnacionalne HPC laboratorije za ko-dizajniranje inovativnih proizvoda baziranih na znanju sa visokom dodanom vrednošću.

Ključni rezultati su: transnacionalna InnoHPC Laboratorija, regionalna HPC infrastruktura i kompetencije, web platforma koja pruža pristup računarima visokih performansi (HPC), integrisane usluge i alate za izgradnju kapaciteta.

InnoHPC cilja mala i srednja preduzeća (MSP) i klastere, pružajući mogućnost povećanja efikasnosti inovacija i pridruživanja transnacionalnim lancima vrednosti u regionu Dunava.

Visokoškolske i istraživačke institucije sa HPC-om će dobiti pristup uzbudljivim stvarnim mogućnostima da iskoriste svoj preduzetnički potencijal. Kreatori politika i organizacije za poslovnu podršku će dobiti značajnu institucionalnu podršku za svoje politike i inicijative.

Detaljnije informacije o projektu InnnoHPC možete pronaći ovde: http://vvv.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc

SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha ovog javnog poziva je da pozove mala i srednja preduzeća da učestvuju u jednom od dva pilot projekata za testiranje InnoHPC Laboratorije.

pilot će se sastojati od učesnika iz automobilskog sektora, a drugi od učesnika iz elektronskog sektora. Osim toga, biće održane i dve radionice za izgradnju kapaciteta, koje će imati za cilj poboljšanje razumevanja HPC-a i podizanje svesti o mogućnostima HPC centara. Lokacija treninga biće određena na osnovu odabranih učesnika, učešće je obavezno.

InnoHPC Laboratorija je namenjena malim i srednjim preduzećima iz zemalja Dunavskog regiona (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina).

Svi troškovi vezani za razvoj i održavanje InnoHPC Laboratorije snosi InnoHPC projekat, a preduzeća (predstavnici MSP) koja budu učestvovala, neće imati nikakve troškove vezane za učešće u pilot projektu, osim troškova putovanja, koja moraju plaćati sami MSP.

Kandidati koji se prijavljuju na ovaj poziv biće ocenjeni na osnovu sledećih aspekata:

  • Kvalitet i kompletnost aplikacije
  • Veličina i značaj projekta

Poziv je otvoren i aktivan od 19. jula 2018. do 16. septembra 2018. godine.

Molimo vas da se javite na poziv tako što ćete popuniti online formular: https://goo.gl/forms/V9JyBJRLgYtGr6Xa2

Rok za podnošenje prijava je 16. septembar 2018. godine do 17:00 CET.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDE.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft