15.11.2013 | InDoc Centar

Oržan četvrti sastanak naučnog i upravnog odbora MMWD

Četvrti sastanak naučnog i upravnog odbora projekta MMWD održan je 6. i 7.11.2013. godine u Bukureštu. Predstavnici REDASP učestvovali su na sastanku, i zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku RS predstavili rezultate dosadašnjeg rada partnera iz Srbije, kao i planove za predstojeće aktivnosti. Prvog dana partneri su predstavili rezultate rada na projekcijama stanovništva na svojim teritorijama. RZS priprema projekcije za teritoriju Šumadije i Pomoravlja, koje će biti osnov za definisanje sektorskih scenarija, dok će scenariji biti integrisani u metodologiju strateškog planiranja.Uloga REDASP biće značajna u aktivnostima promocije i prenosa vlasništva nad sektorskim scenarijima na lokalne samouprave regiona.

Drugog dana sastanka govorilo se o metodologiji za izradu sektorskih scenarija, definisan plan i postavljeni rokovi. Predstavnici REDASP i RZS učestvovali su u radnoj grupi za definisanje demografskih trendova i preioriteta razvoja teritorije s aspekta ključnih sektora: zapošljavanje i tržište rada, obrazovanje i socijalna politika. Srbija i region Šumadije i Pomoravlja po demografskim trendovima i projekciji stanovništva za period do 2020. godine i nadalje, spadaju u kategoriju teritorija sa niskim natalitetom, starenjem stanovništva i tendencijom opadanja ukupnog stanovništva. U istoj kategoriji i radnoj grupi bili su i partneri iz Rumunije, Bugarske i Italije.

Takođe su sumirani rezultati rada na transnacionalnoj platformi za dijalog i saradnju, koja će biti uspostavljena i funkcionalna u toku projekta, početkom naredne godine. REDASP je partnerima predstavila iskustvo i rezultate rada sa institucionalnim partnerima iz Srbije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, i doprinos koji su oni dali u pribavljanju ulaznog materijalaza rad i za agendu transnacionalne platforme. U narednom periodu institucionalni partneri biće pozvani da direktno učestvuju u dijalozima i razmeni putem MMWD platforme za saradnju zemalja Jugoistočne Evrope.

bukurest 2013-1bukurest 2013-2bukurest 2013-3Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft