18.10.2018 | Razvoj teritorije

Održane tematske radionice u okviru projekta “Izrada Akcionog plana za unapređenje jednakog pristupa vodi i sanitaciji u regionu Šumadije i Pomoravlja”

U ponedeljak, 15. oktobra 2018. godine, u hotelu Kragujevac, održane su 4 tematske radionice u okviru projekta “Izrada Akcionog plana za unapređenje jednakog pristupa vodi i sanitaciji u regionu Šumadije i Pomoravlja”. Radionicu je organizovala Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Tokom radne sesije na inicijalnoj radionici održanoj 15.8.2018, u Beogradu, lokalni tematski eksperti zajedno sa definisanim radnim grupama, identifikovali su prioritete u okviru tematskih odeljaka (Upravljački okviri za ravnopravni pristup zdravoj vodi za piće i kanalizaciji, Smanjenje geografskih razlika, Obezbeđivanje pristupa ugroženim i marginalizovanim grupama, Upravljanje vodom i kanalizacijom tako da ostanu finansijski pristupačni za sve).

Cilj tematskih radionica bio je da se kroz rad sa tematskim ekspertima identifikuju neophodne intervencije i definišu mere za unapređenje stanja u određenoj oblasti za koju je procenjeno da su neophodne promene.

Izrada Akcionog plana za jednak pristup je nastavak projekta "Samoprocena stanja jednakog pristupa vodi i sanitaciji na teritoriji Šumadije i Pomoravlja" realizovanog u periodu jun-decembar 2017. godine. Tokom prve faze, u izradi Izveštaja učestvovalo je više od 80 predstavnika ključnih stejkholdera za oblast voda (javni, privatni i civilni sektor).

Cilj izrade akcionog plana za poboljšanje jednakog pristupa vodi i sanitaciji je da identifikuje:

  • Prioritetne mere za rešavanje identifikovanih nedostataka jednakog pristupa vodi i sanitaciji
  • Mogućnosti uključivanja tih mera u postojeće planove i projekte, uzimajući u obzir trenutni kontekst nacionalne politike.

UNECE Akcioni plan - tematske radionice 1UNECE Akcioni plan - tematske radionice 2UNECE Akcioni plan - tematske radionice 3
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft