05.10.2018 | Razvoj MSPP

Održana radionica o ulozi računara visokih performansi u funkciji unapređenja poslovanja

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Prirodno matematički fakultet Novi Sad su, u okviru Projekta Računari visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskom regionu – InnoHPC, u saradanji sa Elektronskim fakultetom u Nišu, organizovali promotivnu radionicu o ulozi, značaju i mogućnostima HPC (High Performance Computing) resursa u Srbiji.

Na radionici su predstavnicima javnog sektora, organizacijama za podršku biznisu i malim i srednjim preduzećima prezentovani kapaciteti super računara, postojeći resursi u okviru centara u Srbiji sa kompjuterima visokih performansi, kao i mogućnosti primene od strane privrede u Srbiji.

Prisutne su pozdravili prof. dr Nebojša Dončov, prodekan za nauku na Elektronskom fakultetom u Nišu, prof. dr Srđan Rončević, prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i Milica Čukarić, menadžer projekata iz oblasti privrede i preduzetništva u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je predstavila aktivnosti na Projektu Računari visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskom regionu – InnoHPC. Nakon upoznavanja učesnika sa osnovnim ciljevima i aktivnostima na projektu, koje će se sprovoditi do 30.06.2019. godine, prof. dr Srđan Škrbić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu je predstavio dosadašnje rezultate koji su ostvareni u okviru InnoHPC Projekta.

Nakon toga učesnicima su predstavljeni i HPC resursi u Srbiji, njihove mogućnosti i načini primene u privredi. Kapacitete Instituta za fiziku u Beogradu predstavio je Petar Jovanović, a Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu doc. dr Višnja Simić, dok je Miroljub Krstić predstavio rezultate rada kroz primenu HPC resursa spin-off kompanije Vodena doo iz Kragujevca. Takođe, HPC resurse Elektronskog fakulteta u Nišu prezentovao je doc. dr Marko Dimitrijević, a Ljubiša Jovev, direktor kompanije IRVAS International doo iz Niša, preneo je svoja iskustva u primeni HPC računara u cilju unapređenja poslovanja.

Radionica je održana 25.09.2018. godine u prostorijama StartUp centra na Elektronskom fakultetu u Nišu.


InnoHPC radionica okt 2018 Niš - 1InnoHPC radionica okt 2018 Niš - 2InnoHPC radionica okt 2018 Niš - 3

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft