19.04.2018 | Razvoj MSPP

Održana prezentacija projekta InnoHPC - Računari visokih performansi za efikasne inovacije u Dunavskom regionu na održanoj konferenciju "SEE Automotive Conference 2018" u Novom Sadu

U periodu od 17. do 18.04.2018. godine održana je 4. po redu Konferencija auto industrije jugo-istočne Evrope u Novom Sadu.

Jedna od tema konferencije je bila „Istraživanje i razvoj, i inovacioni potencijali u regionu” u okviru koje je Regionalna agncija za ekonomski razvoj Sumadije i Pomoravlja u saradnji sa Fakultetom prirodnih nauka iz Novog Sada, održala prezentaciju projekta  InnoHPC - Računari visokih performansi za efikasne inovacije u Dunavskom regionu.

Konferencija kao mesto okupljanja više od 250 učesnika iz 150 kompanija iz zemalja jugoistočne Evrope, predstavnika vodećih OEM i TIER1&2 dobavljača iz Evrope, bila je idealno mesto za umrežavanje zainteresovanih strana za HPC resursom u regionu.

InnoHPC Novi Sad april 2018 1InnoHPC Novi Sad april 2018 2InnoHPC Novi Sad april 2018 3

InnoHPC Novi Sad april 2018 4InnoHPC Novi Sad april 2018 5InnoHPC Novi Sad april 2018 6
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft