12.04.2017 | Razvoj teritorije

Održana osnivačka skupština Klastera kreativnih industrija Centralne Srbije

Osnivačka skupština Klastera kreativnih industrija Centralne Srbije održana je u sredu, 12. aprila 2017. godine u sali Biznis Inovacionog centra, u Kragujevcu.

Osnovan Klaster kreativnih industrija koji će poslovati na teritoriji Centralne Srbije će, svima koji se bave poslovima u oblasti kreativnih industrija (dizajn, arhitektura, muzika, izavaštvo, komunikacione tehnologije, film, video i fotografija, softveri, kompjuterske igre, advertajzing, radio i televizija i dr.), omogućiti da se povežu, lakše dođu do tržišta, realizuju svoje projektne ideje i unaprede svoje poslovne veštine i poslovanje.

Razvoj klastera je iniciran od strane Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP) u saradnji sa partnerima: Biznis inovacionim centrom iz Kragujevca, Filološko-umetničkim fakultetom (FILUM) i Fakultetom inženjerskih nauka, na projektu Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. 

RKKI 1RKKI 2
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft