12.10.2017 | Razvoj ljudskih resursa

Održana obuka "Priprema i implementacija projekata" u Kragujevcu

U sklopu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji je finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, a implementiran od strane Saveta Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca, je započela sa ciklusom sprovođenja obuke, na temu "Priprema i implementacija projekata".

Prva trodnevna obuka održana je od 10. do 12.10.2017. godine u Kragujevcu, u Sumadijskom upravnom okrugu, a ciljna grupa su bili:- zaposleni u lokalnoj samoupravi grada Kragujevca,- zaposleni u javnim preduzećima - i zaposleni u lokalnim institucijama koje osnivaju jedinice lokalne samouprave.

Opšti cilj ovog projekta je da se odgovori na potrebe koje proističu iz sprovođenja ključnih prioriteta Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje ove strategije (2015-2017).

Obuka oktobar
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft