19.09.2019 | REDASP

Održana obuka Osnove identifkacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima u Ćupriji


Obuku OSNOVE IDENTIFIKACIJE I PRIPREME PROJEKATA U SKLADU SA EU PRAVILIMA, organizovala je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj Opštine Cuprija.


Obuka je imala za cilj da se zainteresovani polaznici upoznaju sa konceptom i metodologijom upravljanja projektnim ciklusom, fazama i alatkama koje se koriste kod pripreme projektne prijave bazirane na pristupu logičnog okvira.

Obuku, odrzanu 17. i 18. septembra 2019. godine, je pohadjalo 20 zainteresovanih predstavnika organizacija kulture, obrazovanja, nevalidinih organizacija, udruzenja i lokalne uprave sa teritorije opštine Cuprija.


Osnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima
Osnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima

Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft