04.12.2018 | Razvoj ljudskih resursa

Održana obuka OSNOVE IDENTIFIKACIJE I PRIPREME PROJEKATA U SKLADU SA EU PRAVILIMA, za zaposlene u institucijama obrazovanja, kulture, zdravstva, turizma i javno kolunalnog preduzeća opštine Ćuprija

U saradnji sa Opštinom Ćuprija organizovana je 27. i 28. novembra 2018. godine, obuka OSNOVE IDENTIFIKACIJE I PRIPREME PROJEKATA U SKLADU SA EU PRAVILIMA.

Obuka je održana u sali Opštine Ćuprija, a učestvovalo je 21 predstavnika institucija i organizacija iz ove Opštine.

PCM Cuprija novembar 2018 1 PCM Cuprija novembar 2018 2 PCM Cuprija novembar 2018 3

PCM Cuprija novembar 2018 4 PCM Cuprija novembar 2018 5
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft